Lạng Sơn: Hiệu quả từ việc phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hoàng Nghĩa| 03/12/2022 15:31

(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn và Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh vừa tổ chức Sơ kết chương trình phối hợp trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi chương trình phối hợp được ký kết, Sở TN&MT Lạng Sơn đã chủ động thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính... về lĩnh vực TN&MT có liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp cho HHDN tỉnh để tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp hội viên; đồng thời, thường xuyên phối hợp với HHDN xem xét, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hội viên liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

20221202_142314.jpg
Sau 1 năm triển khai chương trình phối hợp, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT đã được triển khai có hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở chương trình phối hợp ký kết, HHDN đã kịp thời triển khai tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và trách nhiệm của mỗi bên cho các Hội, Chi hội, Câu lạc bộ và các doanh nghiệp hội viên; tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương liên quan đến lĩnh vực TN&MT đến hội viên. Thường xuyên nắm bắt, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của hội viên về những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

Qua 1 năm triển khai chương trình phối hợp, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT đã được triển khai có hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp. Từ khi ký kết đến nay, Sở TN&MT đã phối hợp giải quyết trên 29 kiến nghị của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực TN&MT.

Cùng đó, sở thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến đối với 89 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi triển khai thí điểm đến nay, Sở TN&MT đã tiếp nhận 3.155/3.162 hồ sơ mức độ 3 và mức độ 4 đạt 99,78% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Qua việc triển khai rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC và thí điểm tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC, từ đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại trong gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC…

20221202_150723.jpg
Đại diện doanh nghiệp kiến nghị Sở TN&MT quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 

Về nhiệm trong thời gian tới, Sở TN&MT Lạng Sơn và HHDN tỉnh xác định tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật các văn bản mới, thông tin về lĩnh vực TN&MT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp rà soát, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đất đai, môi trường; tổ chức các cuộc đối thoại, kịp thời hướng dẫn đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3,4. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận đất đai; nâng cao công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận về mặt bằng sản xuất kinh doanh.

20221202_142643.jpg
Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Bùi Văn Côi khẳng định, Sở sẽ tiếp tục cải cách TTHC, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường; tham mưu ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT. Tập trung giải quyết căn bản đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Hiệu quả từ việc phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO