Lai Châu: Quy định Hệ số k điều chỉnh giá đất năm 2021

Trần Hương| 09/03/2021 16:40

(TN&MT) - Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lai Châu được quy định bằng 1 (k=1) đối với tất cả các loại đất cùng khu vực, vị trí.. Quy định này được ban hành tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 19/2/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Theo đó, giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được quy định tại các điểm a,b,c và d khoản 4, Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng.

Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà ước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kì tiếp theo.

Lai Châu ban hành nhiều chính sách để thu hút các nhà đầu tư, một trong những chính sách đó phải kể đến tiềm lực đất đai, chính sách đất đai. Đây là một trong những điểm mạnh của Lai Châu.

Trong ảnh: Đoàn công tác của tỉnh xác định vị hướng tuyến dự án Kết nối giao thông với các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh Cổng thông tin Lai Châu

Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dúng đất của các thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp như:

Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông quan hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Trường hợp quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê không thông quan hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất 1lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2, Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản  gắn liền với đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đát 1 lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thue đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng.

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích dinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.)

Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Quyết định này thay cho Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND, ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, tại tỉnh Lai Châu.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Quy định Hệ số k điều chỉnh giá đất năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO