Ngành TN&MT

Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Tuyết Chinh 15/09/2023 21:46

(TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Về phía tỉnh Ninh Bình có sự tham dự của ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; nguyên Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng đơn vị trực thuộc Sở TN&MT đã nghỉ hưu… cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT tỉnh Ninh Bình.

image_6483441-5-.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình cho biết, trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, ngành tài nguyên và môi trường Ninh Bình đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội.

Hai mươi năm qua, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành trên 100 chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, đề án về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây là những định hướng, chỉ đạo quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, góp phần tạo thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Công tác bảo vệ môi trường đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, chuyển từ tư duy bị động, ứng phó, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi môi trường. Tham mưu, kiểm soát, hạn chế hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống trên địa bàn tỉnh.

image_6483441-6-.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ

Sở TN&MT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng khai thác tài nguyên; công tác điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái. Đáng chú ý là công tác tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất, môi trường thu hút đầu tư.

Các chỉ tiêu, mục tiêu về môi trường đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đáp ứng được yêu cầu đề ra, đáng chú ý là các chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị, tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom xử lý,... ngày càng tăng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường...

image_6483441-2-.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Chúc mừng những thành tựu mà ngành TN&MT Ninh Bình đã đạt được trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá, Sở TN&MT Ninh Bình đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, khẳng định được vai trò là cơ quan chuyên môn quan trọng, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên và môi trường; góp phần rất to lớn vào sự phát triển của tỉnh Ninh Bình nói riêng và ngành tài nguyên và môi trường trong cả nước nói chung.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường Ninh Bình đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường…. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm; xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ xử lý chỉ đạo hiệu quả.

image_6483441.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tài nguyên - môi trường.

Cùng với đó, tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có bản lĩnh, tư duy đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực tương xứng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường để tạo điều kiện cho ngành TN&MT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự phát triển chung của Ninh Bình trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Sở TN&MT đối với định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, Ninh Bình đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quan điểm chiến lược là "nhanh và bền vững", phát triển đô thị với trọng tâm là "Đô thị Cố đô - Di sản".

image_6483441-3-.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho các cá nhân vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành TN&MT Ninh Bình

Để thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh phải chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho sự phát triển bền vững. Từ đó khơi thông, giải phóng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, môi trường cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được cùng truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng lớn hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Trong dịp này, Bộ Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh Ninh Bình đã trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 20 cá nhân vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.
• 2 tập thể:
1. Chi cục môi trường và biển đảo
2. Trung tâm phát triển quỹ đất
• 6 cá nhân được nhận bằng khen:
1. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2. Ông Trịnh Xuân Ba, Nguyên Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình
3. Ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình
5. Ông Nguyễn Trường Tuấn, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT Ninh Bình
6. Ông Phạm Thế Tài, Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT Ninh Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO