--Quảng cáo---

Kon Tum: Công bố kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2019

Tin tức - 12:39 22/05/2019

(TN&MT) - Kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2019 trên 10 huyện, thành phố thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy, chất lượng các thành phần môi trường như: không khí, nước mặt, nước dưới đất và môi trường đất tương đối tốt.

IMG 1302
Tiến hành quan trắc môi trường trên địa bàn

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đợt 1 năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã thực hiện lấy mẫu tại 51 điểm để quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và môi trường đất. So với đợt 1 năm 2018, năm 2019, Trung tâm đã bổ sung thêm 04 điểm quan trắc trên địa bàn huyện Ia H’Drai vào mạng lưới các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 1/2019 cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc tại 18/18 vị trí quan trắc đều có giá trị ổn định và nằm trong giới hạn cho phép. Môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu bị tác động bởi tiếng ồn. Điều  này cho thấy số lượng các loại phương tiện tham gia giao thông cũng như mật độ lưu thông trên các tuyến đường chính và khu vực đô thị ảnh hưởng đến mức độ ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Qua kết quả quan trắc tại 15 vị trí thuộc 06 lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy  chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh phù hợp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi và các mục đích tương đương khác. Riêng vị trí quan trắc trên sông Đăk Bla tại khu vực trạm bơm của nhà máy đường Kon Tum phát hiện ô nhiễm nặng bởi thông số Coliform, cụ thể vượt 15,6 lần khi so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B2).

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1/2019 có thể thấy, chất lượng nước đã cải thiện đáng kể đối với thông số Coliform. Tuy nhiên, ở một số điểm quan trắc tại huyện Đăk Glei có hàm lượng Fe trong nước chưa đảm bảo để phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1 năm 2019 tại 6 điểm quan trắc có diễn biến tốt. Tuy nhiên, tại một số vị trí quan trắc đại diện cho một số vùng hoạt động công nghiệp và nông nghiệp vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi thông số N tổng (huyện Sa Thầy), P tổng. Do đó, một số nơi cần có các biện pháp cải tạo đất và bón phân hợp lý để đảm bảo cho mục đích sản xuất nông nghiệp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO