Sức khỏe

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thuỳ Linh 09/11/2023 - 10:19

(TN&MT) - Nhằm tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Nghị định này được kỳ vọng gỡ “nút thắt” trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Đáng chú ý, Nghị định này đã bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân các xã an toàn khu vùng an toàn khu cách mạng, người dân tộc thiểu số; đồng thời, nâng mức hưởng BHYT từ 80% lên 100% đối với một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng.

Hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung đối tượng là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT vào nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Nghị định cũng bổ sung đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, sẽ vào nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023.

tham-gia-bhxh-de-nhan-luong-huu.jpeg
Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm nhóm đối tượng dân tộc thiểu số trong thời gian nhất định.

Nhóm đối tượng trên thuộc diện mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn rất khó khăn.

Có thể khẳng định, việc ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm nhóm đối tượng dân tộc thiểu số trong một khoảng thời gian nhất định sau khi thoát nghèo để họ có thể tích lũy và đủ điều kiện tham gia BHYT thể hiện ý nghĩa nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Ngoài các nội dung trên, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng quy định nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP như thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ công an đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định; dân công hỏa tuyến.

Bổ sung mức hưởng cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và nhóm đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bên cạnh nâng mức hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT, Nghị định cũng đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 1/1/2019.

Đồng thời, quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT tới cơ sở y tế để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT trong năm, nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Theo quy định mới, các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định, sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Các quy định này sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh BHYT giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH, tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Nghị định cũng bổ sung, làm rõ phương thức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục khám chữa bệnh cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử và sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác.

Như vậy, có thể thấy, Nghị định này kỳ vọng gỡ “nút thắt” trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho đối tượng thụ hưởng chính sách; qua đó thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở y tế và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ BHYT.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO