--Quảng cáo---

Kim Thành (Hải Dương): Cảng Phú Thái “hé lộ” nhiều sai phạm

Bạn đọc - Pháp luật - Bài và ảnh: Phạm Hoàng - 09:59 29/10/2019

(TN&MT) - Từ năm 2003 đến nay, cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sau được hình thành Cảng thủy nội địa Phú Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất...

Năm 2003, ông Đặng Đức Chúc, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã có Đơn xin thuê đất để thực hiện Dự án: Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy (sau được hình thành Cảng nội địa Phú Thái). Diện tích xin thuê đất ngoài đê dự kiến 44.000m2, Khu đất thuộc tờ bản đồ số 06, tỷ lệ 1/2000, thửa số 14, 16, 19, 20 ở thị trấn Phú Thái. Từ năm 2003 đến nay, Dự án này có nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây nhức nhối dư luận, nguyên nhân bắt nguồn từ việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm… của chính quyền địa phương.

Trước bức xúc của dư luận, nhiều công trình ngang nhiên xây dựng, hoạt động trái phép của Cảng Phú Thái ngày 28/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có Công văn số 2961/UBND – VP giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra chấp hành quy định của pháp luật đất đai, đầu tư xây dựng Dự án.

Cảng Phú Thái "hé lộ" nhiều sai phạm nghiêm trọng 

Qua Kết luận thanh tra số 520/KL – TTr, ngày 12/8/2019 của Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ rõ Cảng Phú Thái có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Sai phạm này từ chính quyền địa phương, trong Kết luận Thanh tra, nêu: “… Thời điểm lập Dự án, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận Dự án đầu tư (ngày 14/2/2003) đến thời điểm chấp thuận đầu tư (ngày 25/9/2003) Chủ đầu tư chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là chưa đúng với Điểm 1, Mục 7, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ – CP, ngày 5/5/2000 của Chính phủ. UBND huyện Kim Thành ban hành Văn bản số 224/VB – UB ngày 25/9/2003 về việc: Chấp thuận Dự án đầu tư khi Chủ đầu tư chưa đủ điều kiện về hoạt động, kinh doanh (đến ngày 10/12/2003, Chủ đầu tư mới được UBND huyện Kim Thành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể số 377/KT/NĐ– 02 (sau 78 ngày). UBND huyện Kim Thành cho thuê đất theo Quyết định số 648/QĐ – UBND ngày 15/12/2003, Chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh. Việc chấp thuận Dự án đầu tư khi chưa có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 1993 là chưa bảo đảm về thủ tục, hồ sơ chấp thuận đầu tư được quy định tại Điểm a, Mục 1, Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ – CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ: “Đối với các Dự án đầu tư có yêu cầu giao đất, hoặc thuê đất thì chủ đầu tư phải có đơn đề nghị, kèm theo Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đã được chấp nhận, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trình UBND cấp có thẩm quyền…” Để xảy ra sai phạm trên trách nhiệm thuộc về UBND huyện Kim Thành, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kim Thành.

Theo Văn bản số 224/VB – UB ngày 25/9/2003 của UBND huyện Kim Thành dự kiến cho Chủ đầu tư thuê 44.000m2 đất là diện tích đất ngoài đê, đối với diện tích 6.000m2 đất trong đê, Chủ đầu tư có đề xuất xin thuê, nhưng không được cho thuê vì diện tích đất này nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp và đã được UBND tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài thuê. UBND huyện Kim Thành không thực hiện điều chỉnh nội dung Văn bản chấp thuận đầu tư, sau khi có quyết định cho Chủ đầu tư thuê là 16.096m2 là không đúng quy định (đây là cơ sở để Chủ đầu tư cho rằng vẫn chưa được thuê hết diện tích đất của Dự án theo Văn bản chấp thuận đầu tư).

Chủ đầu tư không lập trình thẩm định thiết kế cơ sở, dự toán, thế kế kỹ thuật, tổng dự toán, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, dự án hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án và xin phép xây dựng đã cam kết trong đơn xin chấp thuận Dự án.

Nội dung Văn bản chấp thuận đầu tư số 224/VP – UB ngày 25/9/2003 và Kết luận thanh tra số 397/KL – UBND của UBND huyện Kim Thành là chấp hành chưa nghiêm túc kiến nghị của UBND huyện Kim Thành và chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 37, các Điều 54,59, 57,61,62,63,72 của Luật xây dựng năm 2003.

 

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương 

Từ tháng 10/2003 đến 12/2018: UBND thị trấn Phú Thái xác nhận đồng ý chủ trương chấp thuận Dự án, khi chưa có kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; xác định vị trí, kích thước đất của Dự án để cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất chưa đúng với biên bản xác định vị trí khi thu hồi cho thuê đất và hiện trạng; thực hiện các thủ tục về đất đai và xác nhận để Chủ đầu tư thực hiện đề nghị cấp phép lập mặt bằng trung chuyển vật liệu, sửa chữa tàu thủy, lập hồ sơ xin công bố Cảng thủy nội địa Phú Thái chưa đúng với diện tích đất của Dự án chủ đầu tư được thuê. UBND thị trấn Phú Thái để các đơn vị, cá nhân sử dụng diện tích đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, hoặc giao đất (Xí nghiệp Thắng Lợi sử dụng diện tích đất Dự án của ông Chúc làm chủ đầu tư, vùng đất và vùng đất Cảng thủy nội địa Phú Thái diện tích 3.070m2 đất thuộc UBND thị trấn quản lý và diện tích 12.404m2 đất UBND tỉnh cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Thế Anh thuê đất theo Quyết định 4778/QĐ – UBND ngày 16/12/2008.

UBND thị trấn Phú Thái thực hiện ký hợp đồng cho thuê đất với các cá nhân, doanh nghiệp là vi phạm nghiêm trọng Luật đất đai năm 1993 và Điều 37, 72 Luật đất đai năm 2013. Đây là nguyên nhân phát sinh những vướng mắc, sai phạm, tranh chấp đất đai.

Đối với diện tích Chủ đầu tư đề xuất xin thuê (diện tích ngoài đê) là 44.000m2 (bao gồm cơ cấu và các hạng mục sử dụng đất: Âu tầu 2 cái diện tích 9.000m2, khu vực triền đà 10.000m2; khu bến cảng 20.000m2, đường nội bộ 5.000m2). UBND huyện Kim Thành cho thuê đất để thực hiện Dự án là 16.096m2, diện tích đất giao quản lý, sử dụng thuộc hành lang bảo vệ cầu và sông là 27.906m2 và diện tích làm đường giao thông nội bộ 2.762m2 theo Quyết định số 648/QĐ – UBND ngày 15/12/2003.

Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện khi thẩm định Dự án chưa làm rõ yêu cầu Chủ đầu tư điều chỉnh quy mô Dự án và diện tích được thuê là 16.096m2. Chủ đầu tư không thực hiện điều chỉnh Dự án đầu tư và vẫn ký vào hồ sơ (Đơn xin thuê đất, biên bản xác định mốc giới tại thực địa ngày 2/12/2003 và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất). UBND huyện Kim Thành không thực hiện lập Biên bản giao đất và ký hợp đồng thuê đất với Chủ đầu tư là không đúng với quy định Luật đất đai năm 1993, được sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001. Trách nhiệm để dẫn đến sai phạm thuộc về Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, không tham mưu với UBND huyện.

UBND huyện Kim Thành ban hành Quyết định số 1660/QĐ – UBND ngày 31/7/2006 về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã ghi “hộ gia đình ông Đặng Đức Chúc” không đúng với tên Chủ đầu tư theo Văn bản chấp thuận đầu tư số 224/VB – UB ngày 25/9/2003, Quyết định số 648/QĐ – UBND ngày 15/12/2003 của UBND huyện Kim Thành và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 371868 đều ghi ông Chúc là chủ đầu tư và không đúng với quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 24/2004/QĐ – BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Đây chính là nguyên nhân, Chủ đầu tư cho rằng việc thực hiện Dự án trên diện tích đất được thuê là của gia đình (bao gồm ông Chúc và các con). Quyết định số 1660/QĐ – UBND ngày 31/7/2006 và Giấy chứng nhận Quyền sử đụng đất số AG 371868 của UBND huyện Kim Thành đã cấp sai phạm nghiêm trọng (không đúng về vị trí, hình thể, kích thước, diện tích đất cho Chủ đầu tư thuê).

Nguyên nhân khi cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông Chúc, UBND huyện Kim Thành chưa thực hiện các thủ tục điều chỉnh hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất theo quy định dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất không đúng với Biên bản xác định mốc giới, diện tích ngày 2/12/2003 và Quyết định cho thuê đất số 648/QĐ – UBND ngày 15/12/2003.”

Nhà điều hành Cảng Phú Thái, công trình xây dựng trái phép

Từ việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của chính quyền cơ sở, ban, ngành và UBND huyện Kim Thành đã dẫn đến việc, 16 năm qua, ông Đặng Đức Chúc tiến hành lập cảng; sử dụng diện tích lớn đất trái phép, xây dựng tràn lan công trình vi phạm Luật đê điều, hành lang bảo vệ đê, an toàn đường thủy nội địa… nhưng không được giải quyết. Việc làm này phải chăng có sự "tiếp tay" một số cơ quan chức năng?

Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin. 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
 • Lào Cai: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ “Tết vì người nghèo”
  Xã hội - Bích Hợp - 10:05 21/01/2021
  (TN&MT) - Với chủ đề “Nối vòng tay nhân ái” - Xuân Tân Sửu năm 2021, tối ngày 20/1, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo”.
 • Miền cát trắng
  Xã hội - Đặng Đồng - 10:05 21/01/2021
  (TN&MT) - Đã lâu rồi tôi cũng không nhớ chính xác thời gian, rời xa mảnh đất nơi gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu. Giờ tạm gác lại bao lo toan bộn bề của cuộc sống trở lại nơi ngày xưa, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên để chứng kiến quê...
 • Cơ hội cho điện khí hóa lỏng
  Tài nguyên - Khánh Vy - 09:51 21/01/2021
  (TN&MT) - Từ năm 2022, Việt Nam sẽ bắt đầu nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ nhu cầu sản xuất điện. Mặc dù được đánh giá là một trong những thị trường mới nổi tiềm năng ở châu Á, nhưng các chuyên gia nhận định, không...
 • Người dân vùng Lục Khu “hết khát”
  Xã hội - Nguyễn Hùng - 09:51 21/01/2021
  (TN&MT) - Khi cành đào đua nhau khoe sắc, những chồi non vươn mình dưới ánh nắng ấm áp, nồng nàn của ngày đầu xuân, vượt qua những đèo dốc quanh co, hiểm trở, nhưng cũng rất ngoạn mục, chúng tôi trở lại để chứng kiến những đổi thay...
 • Hướng đi bền vững
  Môi trường - Ngọc Lý - 09:43 21/01/2021
  (TN&MT) - Trên bản đồ kinh tế Thế giới, Việt Nam đang đứng ở thứ hạng quá khiêm tốn. Lựa chọn nào đây trước sự phát triển như vũ bão của các nền kinh tế trên thế giới. Đó là điều không dễ trong thời điểm này, mặc dù tiềm năng và thế...
 • Vì sao khó mua nhà ở xã hội?
  Bất động sản - Thục Vy - 09:43 21/01/2021
  (TN&MT) - Nhà ở xã hội (NƠXH) được xem là cứu cánh cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại các đô thị để có nơi “an cư lạc nghiệp”. Thế nhưng trên thực tế cho thấy, việc mua được NƠXH của các đối tượng này tại các đô thị...
 • Quảng Nam: Chủ động lồng ghép mục tiêu BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế
  Biến đổi khí hậu - Lan Anh (thực hiện) - 09:42 21/01/2021
  (TN&MT) - Để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Quảng Nam đã thiết lập “lá chắn xanh”, lồng ghép mục tiêu BĐKH vào Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực ứng phó từ cộng đồng... PV Báo TN&MT...
 • Ứng dụng, vận hành tốt công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính ngành TN&MT
  Ngành TN&MT - Thu Trang - 09:41 21/01/2021
  (TN&MT) - Trong 5 năm vừa qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần tích cực giúp Bộ TN&MT trong xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số và xã hội số trong quản lý và điều hành, đây chính là “điểm sáng” của ngành...
 • Người dân đang hưởng lợi từ dự án
  Biến đổi khí hậu - Tuyết Chinh - 09:40 21/01/2021
  (TN&MT) - Với sự hỗ trợ của Dự án GCF, tính đến cuối năm 2020, đã có 3.500 ngôi nhà chống chịu bão lũ được xây dựng; hơn 3.300 ha rừng ngập mặn được trồng mới và phục hồi, giúp giảm hơn 146.000 tấn các-bon tương đương…
 • Hỗ trợ quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
  Biến đổi khí hậu - Khải Minh - 09:39 21/01/2021
  (TN&MT) - Để đạt được những mục tiêu mong muốn, trong năm “về đích” 2021, Dự án GCF sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức cần giải quyết cùng một lúc, đặc biệt là lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, một tín hiệu vui đã đến đó là Chương...
 • Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm
  Ngành TN&MT - Phạm Hoạch - 08:40 21/01/2021
  (TN&MT) - Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, ngành TN&MT tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm, trong đó tập trung chỉ đạo các phòng, chi cục, trung tâm trực thuộc...
 • TP. Vũng Tàu: Tăng cường quản lý quy hoạch và bảo vệ môi trường
  Môi trường - Linh Nga - 07:53 21/01/2021
  (TN&MT) - Trong năm 2020, công tác quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường (BVMT) của TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị du lịch xanh,...
 • Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021
  Xã hội - Nguyễn Kiều - 07:53 21/01/2021
  (TN&MT) - Chiều ngày 20/1/2021, Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
 • Cần tiền có liền - Tự tin vui Tết trọn vẹn cùng PTF
  Kinh tế - PV - 07:52 21/01/2021
  (TN&MT) - Mỗi khi đất trời vào xuân, tạm gác lại những bươn trải thường nhật, ai nấy đều mong ước những điều tốt lành nhất. Người người rộn ràng muốn mang thêm về nhà cành đào cành mai, chuẩn bị những mâm cỗ đủ đầy cầu cho một năm sung...
 • PV GAS và PVOIL ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2021-2025
  Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 07:52 21/01/2021
  (TN&MT) - Ngày 20/01/2021, tại trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2021-2025...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO