Kiện toàn tổ chức, nhân sự 6 tỉnh thành

Theo Chinhphu.vn | 05/01/2021 14:15

Thành phố Đà Nẵng; các tỉnh: Bình Định, Bắc Ninh, Lào Cai, Long An, Tây Ninh, vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Ngày 4/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc phân công ông Trần Thế Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Long An, kể từ ngày 4/1/2021.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc đồng chí Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thị ủy Kiến Tường thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Thị ủy Kiến Tường và điều động đến UBND tỉnh công tác kể từ ngày 4/1/2021.

Đồng thời, điều động đồng chí Phạm Xuân Bách, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Long An đến công tác tại Thị ủy Kiến Tường, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Ngày 4/1, UBND tỉnh Lào Cai và Văn phòng Quốc hội tổ chức chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Lào Cai; công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai.

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, ngày 18/9/2020 của UBTV Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều động công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trực thuộc Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Lào Cai quản lý kể từ ngày 1/1/2021; Quyết định số 4920/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lao Cai về việc tiếp nhận, điều đồng công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Lào Cai cũng công bố Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 4/12/2020 về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Chí Thức, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kể từ ngày 1/1/2021;

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/1/2021;

Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quyết, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/1/2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Bổ nhiệm ông Lê Đình Hùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/1/2021.

* Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định số 4938/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Phạm Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, kể từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 4925/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020, điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Bùi Công Khanh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 4919/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chuyên viên cao cấp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 1/1/2021.

* Ngày 4/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã traoquyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được phân công, điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố, giới thiệu để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy được phân công, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố; chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Lê Quang Nam thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025 và được điều động đến nhận nhiệm vụ tại UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Phan Thị Thúy Linh thôi giữ chức Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, được phân công, điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 4/1, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Ứng, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Đức, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 1897/ QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Thanh, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/1/2021.

 

 

* Ngày 4/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm, phân công cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định: phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định;

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;

Phân công Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Thanh Dũng phụ trách quản lý và điều hành Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định;

Phân công Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh Nguyễn Công Sơn phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của Đài PTTH tỉnh Bình Định;

Phân công Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định Lê Xuân Nguyên phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Bình Định.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Giám đốc Đài PTTH tỉnh Bình Định Phạm Vĩnh Thái đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định kể từ ngày 4/1/2021.

* Ngày 4/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Dễ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh; thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2021./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiện toàn tổ chức, nhân sự 6 tỉnh thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO