--Quảng cáo---

Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Tài nguyên - 00:00 18/12/2014

(TN&MT) - Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; giao Bộ TN&MT có kế hoạch triển khai các...

   
(TN&MT)  - Thời gian qua, ở nhiều địa phương, việc sử dụng đất ở một số ngành, lĩnh vực còn lãng phí, thiếu quy hoạch, gây thất thoát ngân sách. Để chấn chỉnh tình trạng này, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; giao Bộ TN&MT có kế hoạch triển khai tập huấn, đôn đốc các địa phương thực hiện.
   
  Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, ở những lần kiểm kê trước còn tồn tại nhiều bất cập, độ chính xác số liệu so với thực tế chưa cao. Do đó, trong Chỉ thị của Thủ tướng và Kế hoạch của Bộ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất lần này đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp thực hiện để kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng, khắc phục hạn chế, tồn tại.
   
  Cụ thể, Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua. Qua đó, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020.
   
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị tập huấn ở Phú Thọ
   
  Để đạt được mục tiêu và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất lần này phải được thực hiện trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa điều tra khoanh vẽ các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê. Địa phương chưa có bản đồ địa chính tập trung và bản đồ giải thửa thì sử dụng ảnh viễn thám để điều tra, khoanh vẽ; nơi không có bản đồ giải thửa, bản đồ địa chính và ảnh viễn thám mới sử dụng bản đồ hiện trạng và các bản đồ khác hiện có. Trên cơ sở kết quả điều tra khoanh vẽ các khoanh đất lên bản đồ; sẽ áp dụng công nghệ thông tin để số hóa bản đồ và tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp để bảo đảm sự chính xác, thống nhất số liệu kiểm kê và để cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai. Song song với đổi mới phương pháp kiểm kê, việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn trong quá trình thực hiện phải được tiến hành thường xuyên; đặc biệt coi trọng việc thẩm định kết quả thực hiện của tất cả các công đoạn ở các cấp, nhất là việc thực hiện ở cấp xã để bảo đảm yêu cầu chất lượng và tính trung thực của số liệu kiểm kê.
   
  Theo Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, thời gian qua, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức 2 cuộc Hội nghị tập huấn về vấn đề này tại Bình Dương và Phú Thọ cho cán bộ các Sở TN&MT cả nước về một số nội dung triển khai Những đổi mới của Thông tư 28/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn khoanh vẽ phục vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng; giới thiệu Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Bên cạnh đó, các báo cáo viên của Cục cũng phối hợp với một số địa phương tập huấn, giới thiệu các nội dung này cho cán bộ địa chính cấp xã.
   
  Cùng với Luật Ðất đai mới đi vào cuộc sống, việc kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được tiến hành sẽ tạo ra một tiền đề quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước hoạch định chính sách đất đai phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất một cách hợp lý hơn.
   
T. Giang
   
   
   
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO