--Quảng cáo---

Không thu hút các DA công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm cao

Môi trường - 00:00 22/05/2017

(TN&MT) –  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR –VT) vừa ban hành Quyết định 1241/QD –UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Kế hoạch hướng đến một số mục tiêu chủ yếu như: cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện chỉ đạo, điều hành về công tác bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường phải được gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; bảo vệ môi trường theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm với khôi phục, bảo vệ môi trường sinh thái; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg có trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Kế hoạch, có 31 dự án, đề án, nhiệm vụ (gọi chung là nhiệm vụ) cụ thể được đặt ra để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có một số nhiệm vụ đã được thực hiện như: xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch hành động, Quy định thu hút đầu tư đảm bảo về bảo vệ môi trường, Quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động nước thải,…

KCN Mỹ Xuân
KCN Mỹ Xuân

Thực hiện phương châm quản lý môi trường mang tính tư duy của nền kinh tế thị trường “người được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường; người gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại”, Kế hoạch đã đưa ra hàng hoạt các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tác động trực tiếp đến các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn như: tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử phạt các hành vi vi phạm; thu hút các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, kiên quyết không thu hút các dự án đầu tư có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, vào các khu vực quy hoạch phù hợp; yêu cầu, giám sát, đôn đốc các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đầu tư các hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; …

Công tác triển khai kế hoạch sẽ được thực hiện một cách đồng bộ với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường trong phạm vi chức năng của cơ quan, địa phương mình quản lý. Điều đó thể hiện sự quyết tâm của chính quyền đối với việc khắc phục, phòng tránh ô nhiễm môi trường, hướng đến việc phát triển bền vững.

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là đối với các cơ sở, dự án xả thải, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉn

Linh Nga


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO