Khối thi đua số VI Bộ TN&MT: Tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến

Tuyết Chinh| 26/11/2020 11:48

(TN&MT) - Phát huy tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Khối thi đua số VI Bộ TN&MT chú trọng xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Khối thi đua số VI có 7 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Báo Tài nguyên và Môi trường; Công ty Cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng.

    Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số VI Bộ Tài nguyên và Môi trường       Ảnh: Hoàng Minh

Trong nhiệm kỳ qua, công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số VI từng bước đi vào chiều sâu, bảo đảm nề nếp, hiệu quả và có tác dụng tích cực trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trong Khối; các cơ quan đơn vị đã đoàn kết nội bộ, thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị; công nhân, viên chức, người lao động có tư tưởng ổn định, tinh thần tương thân, tương ái, sáng tạo, nỗ lực trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Khối đã kịp thời cập nhật và quán triệt các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua đối với các cơ quan, đơn vị trong Khối, nhất là phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” giai đoạn 2019 - 2020 tạo sự đột phá để thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới (2021 - 2025).

Sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể được tăng cường trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Mặc dù vậy, khối gồm 7 cơ quan, đơn vị, với chức năng, nhiệm vụ khác nhau, dẫn đến việc xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào thi đua hàng năm còn gặp nhiều khó khăn nên cần có sự chỉ đạo từ lãnh đạo các đơn vị để cụ thể hóa vào Kế hoạch của đơn vị mình.

Trong khi đó, công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị trong Khối còn hạn chế; một số đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác quy hoạch, định hướng thi đua, khen thưởng, dẫn đến một số cá nhân có thành tích nổi bật, nhưng khi đề xuất khen thưởng không đủ tiêu chuẩn, do thiếu tính liên tục.

Công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị trong Khối còn hạn chế; nhiều đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác quy hoạch, định hướng thi đua, khen thưởng, dẫn đến việc cá nhân có thành tích nổi bật, nhưng khi đề xuất khen thưởng không đủ tiêu chuẩn, do thiếu tính liên tục.

Do vậy, trong thời gian tới, Khối thi đua số VI sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, chức trách nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối; tập trung gắn kết việc tuyên truyền chuyên ngành với tuyên truyền chung của Bộ. Đặc biệt, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn tiếp theo; tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; biểu dương kịp thời những cách làm hay, nhân tố mới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Khối thi đua số VI sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ TN&MT và các cấp, các ngành khác phát động; chủ động triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối thi đua số VI Bộ TN&MT: Tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO