--Quảng cáo---

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm những thành viên nào?

Khoáng sản - 00:00 07/10/2016

(TN&MT) - Công ty của tôi muốn hoạt động khai thác sét làm gạch, ngói thì có phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản không? Tôi muốn biết, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm những thành viên nào?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo quy định, nếu khu vực có sét làm gạch, ngói không thuộc diện khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP thì sẽ phải tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản  được thực hiện theo quy định của Nghị đinh số 22/2012/NDD-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ngoài ra, sẽ phải thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Bộ Tài chính về các nội dung khác có liên quan như: xác định giá khởi điểm, bước giá; quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trong trường hợp UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đầu giá quyền khai thác khoáng sản mà không do tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện).

Thành viên của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản có số lượng không quá 11 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;

- Các thành viên Hội đồng gồm 01 đại diện của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đại diện của các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, 01 đại diện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là thư ký Hội đồng, 01 đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực khoáng sản đấu giá và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu;

- Thường trực Hội đồng đấu giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành. Cơ quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong trường hợp mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thành phần Hội đồng đấu giá có số lượng không quá 11 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường là thư ký Hội đồng và đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu;

- Thường trực Hội đồng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO