PVN60
Tin mới nhất
Gỡ khó cho các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá
Gỡ khó cho các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá
Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đề nghị cơ quan chức năng xem xét về khung giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
Căn cứ xác định diện tích vượt phạm vi thăm dò khoáng sản
Căn cứ xác định diện tích vượt phạm vi thăm dò khoáng sản
(TN&MT) – Cho tôi hỏi, khi doanh nghiệp thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, việc xác định doanh nghiệp đủ điều kiện thi công đề án được dựa trên cơ sở nào? Ngoài ra, việc xác định một đơn vị nào đó thăm dò vượt ra ngoài diện tích thăm dò đã được cấp phép dựa vào những căn cứ và trình tự nào?  
Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi đã có giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp của tôi đã tiến hành thăm dò nâng cấp trữ lượng. Cho tôi hỏi, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về trữ lượng thì có bị điều chỉnh lại mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không?  
Quyền lợi khi đấu giá khai thác khoáng sản thành công
Quyền lợi khi đấu giá khai thác khoáng sản thành công
(TN&MT) – Quý báo cho tôi hỏi, doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện như thế nào? Khi chúng tôi đấu giá thành công thì chúng tôi có những quyền lợi và nghĩa vụ gì? (Hoàng Mạnh Hóa, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).  
Điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang
Điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Giang. Xin hỏi, điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang quy định như thế nào? Và trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông là gì?  
Quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình hoạt động, tháng 7/2015 chúng tôi nhận được thông báo phải thực hiện các quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương, doanh nghiệp của tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết.