Bia 333
Tin mới nhất
Căn cứ xác định diện tích vượt phạm vi thăm dò khoáng sản
Căn cứ xác định diện tích vượt phạm vi thăm dò khoáng sản
(TN&MT) – Cho tôi hỏi, khi doanh nghiệp thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, việc xác định doanh nghiệp đủ điều kiện thi công đề án được dựa trên cơ sở nào? Ngoài ra, việc xác định một đơn vị nào đó thăm dò vượt ra ngoài diện tích thăm dò đã được cấp phép dựa vào những căn cứ và trình tự nào?  
Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi đã có giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp của tôi đã tiến hành thăm dò nâng cấp trữ lượng. Cho tôi hỏi, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về trữ lượng thì có bị điều chỉnh lại mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không?  
Quyền lợi khi đấu giá khai thác khoáng sản thành công
Quyền lợi khi đấu giá khai thác khoáng sản thành công
(TN&MT) – Quý báo cho tôi hỏi, doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện như thế nào? Khi chúng tôi đấu giá thành công thì chúng tôi có những quyền lợi và nghĩa vụ gì? (Hoàng Mạnh Hóa, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).  
Điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang
Điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Giang. Xin hỏi, điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang quy định như thế nào? Và trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông là gì?  
Quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình hoạt động, tháng 7/2015 chúng tôi nhận được thông báo phải thực hiện các quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương, doanh nghiệp của tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. 
Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng sắt tại tỉnh Thái Nguyên. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, chúng tôi luôn đóng thuế, phí Nhà nước đầy đủ. Nay, tôi được biết Nhà nước có quy định mới về đóng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Cho tôi hỏi, cụ thể quy định đó như thế nào?  
Các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản
Các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản
(TN&MT) - Năm 2011, công ty chúng tôi đã được cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá hoa trắng. Tuy nhiên, đến nay, công ty chúng tôi chưa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Cho tôi hỏi, trong trường hợp nào thì chúng tôi sẽ bị thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khi bị thu hồi, chúng tôi có được hưởng quyền lợi gì không?