Khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thu Minh| 17/05/2021 18:04

(TN&MT) - Qua 5 năm triển khai Chương trình hợp tác, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có những hoạt động tích cực trong việc đẩy mạnh hợp tác hai bên, nâng cao chất lượng, hiệu quả về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Ảnh minh hoạ

Nhiều chuyển biến tích cực 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian qua, hoạt động phối hợp giữa Bộ KH&CN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có những đóng góp đáng ghi nhận như: Công tác vận động trí thức, tôn vinh trí thức, phát huy vai trò trí thức tham gia hệ thống chính trị; Tổ chức các giải thưởng, hội thi nhằm tôn vinh các hoạt động sáng tạo của trí thức, của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước...

Trong số các hoạt động trên, nhiều hoạt động đã tạo được uy tín đối với đông đảo các nhà khoa học và cộng đồng xã hội. Việc triển khai thí điểm Diễn đàn khoa học, với 33 diễn đàn đã được tổ chức tốt, nhiều chủ đề đa dạng, phong phú liên quan đến cơ chế chính sách, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, thời gian vừa qua, VUSTA đã luôn tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN cả nước tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến cho việc hoạch định chính sách, thực thi pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về KH&CN nói riêng.

Với những nỗ lực đóng góp tích cực giữa VUSTA với Bộ KH&CN, đến nay, Chương trình hợp tác đã lan tỏa đến các Sở KH&CN và các Liên hiệp hội địa phương thúc đẩy hoạt động hỗ trợ, hợp tác tại địa phương thông qua các hoạt động liên quan đến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; các hoạt động tôn vinh tri thức, tôn vinh những nhà sáng chế, sáng tạo kỹ thuật của Quỹ VIFOTEC.

Ngoài ra, VUSTA đã tập hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để đưa nội dung về Truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tại Điều 48 Luật KH&CN 2013; Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của tri thức và góp ý cho nhiều dự thảo cơ chế, chính sách liên quan đến KH&CN.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cùng với hệ thống khoa học và công nghệ của mình đã tạo điều kiện để các hội thành viên, các tổ chức KH&CN của VUSTA tham gia nhiều nhiệm vụ KH&CN; đồng thời, tạo điều kiện, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký hoạt động KH&CN, góp phần cho các trí thức KH&CN ngoài công lập hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Đặc biệt, với hệ thống rộng lớn phủ khắp các địa phương, trong thời gian qua các hội thành viên và tổ chức trực thuộc của VUSTA đã triển khai nhiều hoạt động về KH&CN, tôn vinh trí thức từ cơ quan Trung ương đến các hội thành viên, đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức, thực hiện, nhiều mô hình phong phú và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Phát huy lợi thế, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm

N năm qua, nhiều nội dung hợp tác giữa hai bên đã được thúc đẩy triển khai có hiệu quả mang lại giá trị to lớn cho kinh tế - xã hội đất nước. Ông Phan Xuân Dũng cho rằng, để triển khai chương trình hợp tác mới trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của làn sóng KH&CN trên khắp thế giới, của cuộc CMCN lần thứ 4, cũng như yêu cầu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy KH&CN làm nền tảng cho công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, thời gian tới, cần tập trung vào các vấn đề như: tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, trong đó giao việc cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn để chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự hợp tác hai bên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian tới đây, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với VUSTA thống nhất nội dung, kế hoạch hằng năm; chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động trong phạm vi nội dung chương trình phối hợp. Bộ KH&CN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, để VUSTA và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ về KH&CN, thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đặt hàng VUSTA tham gia nghiên cứu, góp ý để Bộ KH&CN hoàn thiện Chiến lược phát triển KH&CN và ĐMST giai đoạn 2021 – 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO