Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững

Thuỵ Khanh | 28/12/2022 19:37

(TN&MT) - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được năm 2022 và đưa ra giải pháp hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ trong năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND và Sở KH&CN một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số viện, trường, tổ chức và doanh nghiệp; nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN cùng tập thể cán bộ chủ chốt của Bộ...

Hoàn thiện quy trình, thể chế trong phát triển khoa học công nghệ

img_1395.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Qua đó, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và được Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua vào ngày 17/11/2022 (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Bộ KH&CN cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cơ bản hoàn thiện việc xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, Bộ KH&CN đã trình Quốc hội thông qua Luật Sở hữu trí tuệ tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đối với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành cũng được đề cập trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Về các văn bản dưới luật, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tập trung sửa đổi, bổ sung toàn bộ các Thông tư quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo hướng đồng bộ, liên thông, cắt giảm các thủ tục hành chính và từng bước tin học hóa việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN.

Hiện nay, hệ thống các Thông tư này đã cơ bản được hoàn thành. Đồng thời, Bộ KH&CN cũng tập trung hoàn thiện các Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên quan đến việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Về các chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN đã và đang hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chính sách phát triển thị trường KH&CN, chính sách thí điểm việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, chính sách về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, bám sát theo các định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cần thiết phải xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Trọng tâm nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

img_1396.jpg

Năm 2023, Bộ KH&CN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2030; sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ;

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off); thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, quốc gia tiên tiến về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; bảo hộ, thực thi phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thông qua Hội nghị, có nhiều bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được trình bày và đóng góp ý kiến cho việc phát triển và đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ, từ đó đề xuất trọng tâm năm 2023 của Bộ KH&CN sẽ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO