Khoa học công nghệ: Hỗ trợ đắc lực cho việc chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

25/10/2018 13:28

(TN&MT) - Sáng 25/10, Văn Phòng Chương trình KHCN quốc gia ứng phó BĐKH đã tổ chức cuộc Hôi thảo ““Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý...

(TN&MT) - Sáng 25/10, Văn Phòng Chương trình KHCN quốc gia ứng phó BĐKH đã tổ chức cuộc Hôi thảo ““Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” phục vụ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc đồng chủ trì Hội thảo.
 
O Vo Tuan Nhan
Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân cho biết: Sớm nhận rõ được nguy cơ đe doạ sự phát triển bền vững của đất nước, ngày 03 tháng 6 năm 2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể, hành động kịp thời trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 
Thực hiện Nghị quyết nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương phê duyệt và tổ chức triển khai nhiều Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia như: các Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia mã số KC.08, KC.09 giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/11-15; Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản; Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020”.
thu truong cong tac
Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội thảo

Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được các giải pháp, các mô hình tích hợp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở nước ta; sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị thông minh với biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình, giải pháp thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng thực tế, chuyển giao cho các địa phương và có khả năng nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.
 
Nhấn mạnh tới kết quả của các công trình nghiên cứu KHCN phục vụ hoạt động ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên, báo cáo đề dẫn của PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường cho biết: Các nghiên cứu đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các chuyên ngành khoa học về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới, vũ trụ; Đẩy mạnh đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu ủa tài nguyên, ít chất thải và các bon thấp; Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...
 
Hội thảo cũng được nghe một số các công trình nghiên cứu khoa học ứng phó BĐKH tiêu biểu như “Nghiên cứu, xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng BĐKH” của nhóm các nhà KH thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Công trình ‘ứng dụng KHCN trong ứng phó và giảm thiểu với BĐKH đối với lĩnh vực nông nghiệp”; công trình Nghiên cứu KHCN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai góp phần giải quyết các vấn đề lớn cấp thiết từ yêu cầu thực tiễn” và công trình nghiên cứu “Sự biến động tài nguyên nước dưới đất đồng bằng SCL giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý”…
 
cac dai bieu
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Để tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội thảo tiếp tục tập trung thảo luận và đưa ra ý kiến về một số vấn đề: Đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
Trên cơ sở các kết quả cụ thể đã đạt được của các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai Chủ trương, đường lối của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW; gắn việc triển khai các đề tài cụ thể của Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 - 2025, các nhiệm vụ cấp quốc gia khác với việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoa học công nghệ: Hỗ trợ đắc lực cho việc chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO