Khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng viễn thám tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thủy Nguyễn| 23/05/2022 21:52

(TN&MT) - Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT) do Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng ứng dụng viễn thám tại địa phương nhằm phục vụ công tác xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phan Văn Mạnh cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương. Việc xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cung cấp bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng đề cập tới công tác thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong phạm vi quản lý của địa phương, công tác tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của địa phương.

z3436369392467_66bec87a8a6e29bc9efd9d4f397a9a75(1).jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phan Văn Mạnh cảm ơn Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã giới thiệu, chia sẻ những kiến thức quan trọng và bổ ích về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đề cập tới nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

Theo ông Phan Văn Mạnh, ngày 25/2/2021, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế về hoạt động viễn thám; ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân.

Kế hoạch tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp nhằm: Đẩy mạnh quản lý Nhà nước về viễn thám trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về viễn thám trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về viễn thám.

Xây dựng, cập nhật, lưu trữ, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong đó tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực địa phương quản lý.

anh-vien-tham.jpg
Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Ảnh minh họa)

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao cho Sở TN&MT là đầu mối quản lý hoạt động viễn thám chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT. Đồng thời, phối hợp thực hiện thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt về sự cần thiết, yêu cầu kỹ thuật của nội dung ứng dụng công nghệ viễn thám trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các Sở, ban ngành; tham mưu đề xuất ban hành Quy chế quản lý khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám;…

Trong thời gian tới, ông Phan Văn Mạnh đề nghị, Cục Viễn thám quốc gia cung cấp phần mềm bản quyền để sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ viễn thám tại địa phương đáp ứng mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng viễn thám tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO