Khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng viễn thám tại Thừa Thiên Huế

Việt Khang| 07/05/2022 16:07

Trong 2 ngày 6-7/5, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng ứng dụng viễn thám tại địa phương nhằm phục vụ công tác xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên Huế Hồ Đắc Trường cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở.

z3392772931962_5250aa88d00967702cc4c4ff9bdfef4e.jpg
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương. Việc xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cung cấp bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng đề cập tới công tác thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong phạm vi quản lý của địa phương, công tác tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên Huế Hồ Đắc Trường bày tỏ sự cảm ơn tới Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã giới thiệu, chia sẻ những kiến thức quan trọng và bổ ích về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đề cập tới nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

z3392772929129_918d345e58b21c6b1272e26d1036f0d9.jpg
Phó Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên Huế Hồ Đắc Trường báo cáo tại buổi làm việc

Ông Hồ Đắc Trường cũng cho biết, thực hiện Công văn số 872/BTNMT-VTQG ngày 22/2/2022 của Bộ TN&MT về hướng dẫn ứng dụng ảnh viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1023/STNMT-QLĐĐ ngày 30/3/2022 báo cáo UBND tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2030”. Theo đó, Sở TN&MT đề xuất nhiệm vụ ứng dụng ảnh viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối với các lĩnh vực tài nguyên môi trường, tìm kiếm cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, lâm nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi, xây dựng và quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, công thương.

Theo đó, mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng và ứng dụng sản phẩm viễn thám trong hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám. Đồng thời xây dựng, cập nhật thường xuyên, tích hợp dữ liệu viễn thám được thu nhận tại các trạm thu vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Cùng với đó, việc triển khai nội dung ứng dụng viễn thám góp phần nâng cao nhận thức, chuyên môn đáp ứng yêu cầu ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; đánh giá và chuẩn bị hạ tầng công nghệ đảm bảo thu nhận, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu viễn thám đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tình trên cơ sở kế thừa hạ tầng công nghệ tại trung tâm Giám sát – điều hành, đô thị thông minh – Sử Thông tin và Truyền thông.

z3392807375160_a9ff2cbcac85458733211434ef750672.jpg
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh trao cho ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở TNMT Thừa Thiên Huế sơ đồ dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSAT 1, Spot 6/7 và dữ liệu ảnh viễn thám Planet hiện có ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Để đáp ứng được mục tiêu đặt ra của nhiệm vụ, trong thời gian tới Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ viễn thám tại địa phương phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương. Đồng thời đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cung cấp phần mềm bản quyền để sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ viễn thám tại địa phương đáp ứng mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng viễn thám tại Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO