--Quảng cáo---
  • Kế hoạch về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025

Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025
Ngành TN&MT - Trường Giang - 13:43 12/10/2021
(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1870/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, mục tiêu về cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của Bộ giai đoạn này.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO