--Quảng cáo---

Huyện Điện Biên: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xã hội - Hoàng Châu - 20:57 25/08/2021

(TN&MT) - Trong những năm qua, huyện Điện Biên luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công tác CCHC luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và là mục tiêu phấn đấu. Lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

Thời gian quan, UBND huyện Điện Biên xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhằm công khai, minh bạch, vừa tạo sự thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo đúng pháp luật.

Cán bộ huyện Điện Biên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giải quyết công việc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Nhờ áp dụng hiệu quả và sáng tạo các giải pháp, công tác CCHC trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực và có những chuyển biến mạnh mẽ.

Việc thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm, chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên và có tính khả thi cao. Trong quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa quy trình, công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến giải quyết

Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, hàng năm được UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các đợt kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất theo các quy định.Trong thực hiện phân cấp quản lý được UBND huyện chú trọng, xác định rõ, minh bạch, cụ thể các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và chế tài thực hiện các quy định phân cấp. Lồng ghép công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện vào công tác thanh tra, kiểm tra công tác CCHC hàng năm việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh và khắc phục các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đúng theo quy định.

Huyện Điện Biên tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiêt bị để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa về cải cách hành chính

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn như thực hiện tốt công tác cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC, trong đó lấy yếu tố con người làm trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành CCHC và quy tắc ứng xử, thực thi công vụ.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia công tác CCHC. Tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, gần dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Người dân đến làm việc tại bộ phận một của huyện Điện Biên

Đẩy mạnh hoàn thiện công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến trong công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hiện đại hoá nền hành chính, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trên địa bàn huyện.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO