Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023

Việt Hùng - Phạm Hoài| 13/04/2023 17:02

(TN&MT) - Ngày 13/4, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam điều hành Hội nghị.

hn-3.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam cho Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam

Tham dự Hội nghị có: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lí báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; và Lãnh đạo các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo thuộc các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trên toàn quốc.

Trong các cuộc họp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành ngày 12/4 đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng về việc chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời tiến hành quy trình giới thiệu và bầu bổ sung 05 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020-2025: (1) Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; (2) Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; (3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; (4) Đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác Hội; (5) Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Nhà báo và Công luận. Và bầu 03 đồng chí tham gia Ban Thường vụ: (1) Đồng chí Trần Thanh Lâm; (2) Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm; (3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng. Như vậy đến thời điểm này, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020-2025 có 57 Ủy viên, Ban Thường vụ có 15 Ủy viên và Đảng đoàn có 8 Ủy viên.

Trình bày Báo cáo Tổng kết Công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực sau đại dịch Covid-19. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong năm qua, hoạt động các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo.

hn-1.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam xác định chủ đề hoạt động là: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2023, là năm thứ 2 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thường xuyên kiện toàn, rà soát tổ chức Hội và hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của tổ chức Hội và hội viên. Xu thế hội nhập, sự phát triển công nghệ số, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội và các nền tảng truyền thông khác, đặt ra yêu cầu tất yếu về chuyển đổi số đối với báo chí truyền thông, đồng thời đặt ra những đòi hỏi mới trong công tác Hội, đặc biệt là sự tham gia của các cấp Hội trong việc hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong công tác đào tạo bồi dưỡng.

Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 gồm: Tuyên truyền, thực hiện Nghi ̣ quyế t của cấp ủy Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và giới báo chí. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thi ̣ 05 của Bô ̣ Chính tri ̣ về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng ạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bộ tiêu chí Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam;

Triển khai thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung đến các cấp Hội và hội viên;

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyềnthông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí;

Triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao theo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn, các cấp Hội triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam;

Phối hợp tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2023; Tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Hội;

Tổ chức tốt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022, Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kết hợp với Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII vào ngày 21/6/2023; Phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI, dự kiến tháng 9/2023;

Triển khai kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023; Tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp và đa ̣o đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hô ̣i viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội;

2-trao-thuong.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2022

Phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức sơ kết 01 năm thựchiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 979 của Hội Nhà báo Việt Nam về quản lý việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tạii địa phương.

Phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương tổ chức các giải báo chí chuyên ngành. Chủ đề hoạt động của năm 2023 là: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dunghoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam...

Như đã đưa tin, ngay sau báo cáo của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh

Tiếp đến, trong phần tham luận, thảo luận, giải đáp ý kiến... Hội nghị đã nghe Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trực tiếp, trao đổi, chia sẻ với hội nghị một số nội dung cốt lõi, quan trọng đang được giới báo chí hết sức quan tâm về “Xu hướng báo chí 2023” với các giải pháp căn cơ, xu hướng phù hợp nhất... Sau đó là gần 20 ý kiến, tham luận, trao đổi về công tác Hội và hoạt động nghiệp vụ của người làm báo trong tình hình mới.

2-a-minh-.jpg
hà báo Lê Quốc Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nghiêm túc tiếp thu ý các kiến chỉ đạo, các ý kiến đóng góp, các tham luận tâm huyết của các cấp Hội, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, cụ thể hóa nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

"Hội nghị của chúng ta tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới hoạt động với tinh thần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới" - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định.

Chiều cùng ngày 13/4, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, sẽ diễn ra Hội nghị về Công tác thi đua khen thưởng và Hội nghị sơ kết Công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO