Xã hội

Hội Nhà báo Việt Nam: Ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội mới

Hoàng Hiền (tổng hợp) 09/06/2023 - 20:03

(TN&MT) - Ngày 5/6/2023, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ký ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong đó, hướng dẫn nêu rõ, các cấp Hội cần tăng cường quán triệt hội viên về tôn chỉ, mục đích của Hội (Điều 2), làm cho hội viên nhận thức rõ Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tính xã hội và tính nghề nghiệp không thể tách rời tính chính trị. Điểm mới của Điều 4 là Hội Nhà báo Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Hội.

z4418219582060_f00f410cbd7abe3c13a0c5fbe7beaec4.jpg
Chi hội Nhà báo Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ

Tại Chương II, có 7 điểm được bổ sung tại Điều 6 - Nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam và 4 điểm được bổ sung tại Điều 7 - Quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, khi tổ chức thực hiện Chương II, các cấp Hội cần lưu ý thường xuyên cập nhật, quán triệt các chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với báo chí và người làm báo, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, tinh thần xây dựng, bảo vệ uy tín tổ chức Hội; Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, Ban Kiểm tra của Hội và đềnghị các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; Chủ động, kịp thời khen thưởng, kỷ luật tổ chức hội, hội viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội;…

Tại Chương III, Điều 8, các cấp Hội cần lưu ý làm hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ xem xét quyết định đối với các Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập báo, tạp chí hoặc Giám đốc, Phó giám đốc Đài PT-TH mới được đề bạt, bổ nhiệm hoặc từ cơ quan khác chuyền đến, chưa đủ thời gian làm báo theo quy định nhưng có nhu cầu kết nạp, thuộc trường hợp đặc biệt. Bên cạnh đó, chỉ xem xét kết nạp Giám đốc, Phó Giám đốc đài; Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm; các phóng viên có thẻ nhà báo do đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biệt phái xuống công tác tại đài huyện, hoặc do Đài PT - TH tỉnh trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, Hướng dẫn còn quy định rõ về Hội viên, Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; Liên chỉ hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam; Tổ chức cơ sở của Hội; Khen thưởng, kỷ luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam: Ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO