Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Quỳnh| 27/12/2022 20:49

(TN&MT) - Chiều 27/12, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cán bộ làm công tác truyền thông tại các tỉnh, thành phía Nam.

z3992533757569_69a41c39cdaf003dff1af7a6a21f807f(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình này.

Mục tiêu chung của Chương trình là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dung hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; củng cổ, tăng cường khối đạo đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước…

Theo ông Hồ Hồng Hải, trong Chương trình này, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu cụ thể của Dự án là biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện Ủy ban Dân tộc đã thông tin, cập nhật các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030.

Hội nghị cũng đã giúp tăng cường sự hiểu biết của phóng viên, nhà báo về mục tiêu, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí. Từ đó, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO