Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, liên tục

Đình Tiệp| 24/04/2021 17:04

(TN&MT) - Đó là nhấn mạnh của Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 24/4/2021, tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thái Thanh Qúy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. 

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 5 năm qua, việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành nghiêm túc, khẩn trương. Đảng ủy Khối đã lựa chọn và triển khai các chuyên đề hàng năm gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng cho toàn Đảng bộ thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 90% trở lên; 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm.

Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. Trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận tụy – Sáng tạo – Nêu gương”.

Thực hiện 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhấn mạnh phát huy vai trò tiên phong , gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng ủy Khối gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được Đảng bộ Khối tiến hành một cách nghiêm túc, triển khai khá toàn diện, đồng bộ; thông tin tuyên truyền được tiến hành một cách tích cực, đồng bộ, hiệu quả; chú trọng bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận tụy – Sáng tạo – Nêu gương”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phân tích: Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan toả lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ mẫu mực, gương mẫu trong việc quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác Hồ.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục, cho đến đăng ký làm theo Bác, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt…

Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo. Đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Đảng bộ cần xây dựng, hoàn thiện các mô hình, chuẩn mực trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tập trung xây dựng chuẩn mực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ quan chiến lược như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đó là: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy Khối cần tăng cường tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc về kinh nghiệm, về mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tại hội nghị sơ kết, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Đồng chí Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những cá nhân vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Năm 2021 và những năm tiếp theo, các cấp ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân.

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có bước phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng đảng viên. Việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và là hành động tự giác, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, thu ngân sách từ tài nguyên và môi trường trong 11 tháng đầu năm 2020 đạt 21,3% nguồn thu nội địa. Thu từ đất trong 5 năm đạt trên 830 nghìn tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, liên tục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO