--Quảng cáo---
  • hoang hóa đất đai

Mô hình quản lý đất đai ở Việt Nam: Bài 1:  Nhận diện ưu điểm và hạn chế
Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) - PGS. TS Nguyễn Đình Thọ - 10:35 17/12/2021
(TN&MT) - Hiện nay, hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai đã căn bản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quản lý đất đai trong bối cảnh phát triển hiện tại của đất nước. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hiện hành chủ yếu tập trung vào các biện pháp hành chính chưa gắn với các chế tài về tài chính và thuế để xử lý.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO