--Quảng cáo---

Hỗ trợ kinh phí mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính

Đất đai - Phạm Oanh - 16:18 24/02/2022

Hàng năm, sau khi có thông báo hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính…

Cử tri tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đối với địa bàn có diện tích rộng như địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính, hỗ trợ bằng vốn đầu tư công trung hạn của Bộ và địa phương tự cân đối vốn 50-50 nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (bao gồm nội dung mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính) của các địa phương nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, căn cứ Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí thực hiện của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án nêu trên gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ cho các địa phương từ vốn sự nghiệp kinh tế (đối với tỉnh Lâm Đồng, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh từ năm 2008 - 2016 là 85,5 tỷ đồng).

ma-hoa-ban-do.jpg
Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, từ năm 2018, tại Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 8/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Dự án tổng thể trên địa bàn. Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ cho các địa phương khó khăn về ngân sách theo khả năng cân đối của ngân sách; từ năm 2018, không xem xét hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa bố trí đảm bảo tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, để có cơ sở tổng hợp gửi Bộ Tài chính, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bố trí kinh phí theo yêu cầu nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, sau khi có thông báo hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương (trong đó, có tỉnh Lâm Đồng).

Liên quan đến kiến hỗ trợ bằng vốn đầu tư công trung hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ cho biết: Tại Điều 31 Luật Đất đai năm 2013 về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính trong phạm vi cả nước; điều kện hành nghề đo đạc địa chính”, “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính ở địa phương”. Theo đó, việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính (mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính theo kiến nghị của cử tri) thuộc nhiệm vụ của địa phương.

Khoản 9 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước quy định “Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác”. Điều 36 về nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương quy định “chi đầu tư phát triển cho các dự án, bao gồm cả các dự án có tính chất liên vùng, khu vực của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo các lĩnh vực”. Theo đó, nội dung kiến nghị của cử tri “sử dụng vốn đầu tư công trung hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ cho việc mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính của tỉnh Lâm Đồng” là không thực hiện được do không phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO