--Quảng cáo---
  • Hiện đại hóa ngành đo đạc và bản đồ

Hiện đại hóa ngành đo đạc và bản đồ
Ngành TN&MT - Thúy Hằng - 12:07 01/09/2020
(TN&MT) - Lần đầu tiên Việt Nam có được mạng lưới các trạm định vị vệ tinh thu liên tục tín hiệu từ các hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS) đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ đối với Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần  thứ 4.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO