Hệ lụy khi chuyển nhượng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Báo TN&MT| 05/07/2021 18:29

(TN&MT) - Cử tri tỉnh Bình Phước phản ánh, theo quy định tại Khoản 1, Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất sau ngày 1/1/2008 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Nhưng thực tế tại tỉnh Bình Phước số lượng hồ sơ nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 1/1/2008 (không có giấy tờ về Quyền sử dụng đất) tương đối nhiều đang gây khó khăn cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Bộ TN&MT cùng các ngành chức năng xem xét điểu chỉnh cho phù hợp.

Ảnh minh họa


Về vấn đề này, Bộ TN&MT có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 trở về sau mà đất này không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Việc ban hành quy định này là kế thừa quy định của pháp luật đất đai năm 2003.

Tại Điều 66 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai đã quy định kể từ ngày 1/1/2008 trở về sau, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền (trừ trường hợp trước ngày 1/11/2007 người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật nhưng chưa được giải quyết và người sử dụng đất có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003).

Việc ban hành quy định nêu trên của pháp luật đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo tính kế thừa, tính ổn định của pháp luật. Nếu thực hiện theo đề xuất của cử tri sẽ không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không đảm bảo sự công bằng với những người sử dụng đất tuân thủ quy định của pháp luật. Việc mở rộng như đề xuất sẽ khuyến khích người dân tiếp tục mua bán đất trao tay, thực hiện các giao dịch không chính thống vì có tâm lý cứ vi phạm sẽ được hợp thức hóa, khiến khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

Hiện nay, Điều 95 của Luật Đất đai đã có quy định trường hợp người sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ; người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Để đảm bảo công tác quản lý đất đai ở địa phương được chặt chẽ, đề nghị cử tri có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước để chỉ đạo thực hiện việc đăng ký đất đai bắt buộc theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ lụy khi chuyển nhượng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO