Hậu Giang: Điều chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất cho các dự án xã hội hóa

Lê Hùng| 28/10/2019 11:07

(TN&MT) - HĐND tỉnh Hậu Giang vừa có Văn bản số 221 thống nhất điều chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp theo Tờ trình của UBND tỉnh Hậu Giang.

Một góc trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang (Ảnh minh họa)

Theo Văn bản này của HĐND tỉnh Hậu Giang, những cơ sở được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa thuộc những lĩnh vực nêu trên theo hình thức cho thuê đất được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án trong thời hạn được Nhà nước cho thuê đất.

Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án trong thời hạn được Nhà nước cho thuê đất. Số tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được tính vào chi phí đầu tư của dự án.

Trường hợp những cơ sở thực hiện xã hội hóa tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được xử lý theo quy định tại Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn có liên quan của Bộ Tài chính.

Trước đó, theo Quyết định số 47 ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp quy định những cơ sở thực hiện xã hội hóa, sử dụng đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất, được miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày dự án xã hội hóa đi vào hoạt động đối với các phường thuộc địa bàn TP. Vị Thanh. Đối với địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã còn lại, thời gian được miễn tiền thuê đất là 25 năm kể từ ngày dự án xã hội hóa đi vào hoạt động. 

Ngoài việc điều chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất thì tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các cơ sở xây dựng công trình xã hội hóa sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức triển khai dự án đảm bảo tiến độ và nội dung đã đăng ký; chấp hành đầy đủ quy định của Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trường hợp, sau 12 tháng kể từ ngày cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất mà không triển khai thực hiện hoặc dự án chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư hoặc trường hợp sử dụng đất không đúng hoặc không đầy đủ mục đích đã được cho thuê, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ thu hồi đất và khoản kinh phí đã hỗ trợ theo chính sách khuyến khích xã hội hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Điều chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất cho các dự án xã hội hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO