Hải Phòng: Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

24/08/2018 09:31

(TN&MT) - Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa ban hành công văn số 3933/VP-MT về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành giao Sở TN&MT phối hợp với Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT thực hiện xử lý triệt để đối với việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Bệnh viện GTVT Hải Phòng theo quy định.

HP 2 Bệnh viện GTVT
Bệnh viện GTVT
 

Các Sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, kip thời phát hiện các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố qua Sở TN&MT để tổng hợp, xử lý. Trước đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở TN&MT thực hiện các nội dung Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.

Theo Sở TN&MT TP Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện không có dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng của Chương trình theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước và điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật mới phát sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng của Chương trình theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Hải Phòng có 1 cơ sở là Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO