--Quảng cáo---

Hải Phòng: Triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kinh tế - Phạm Duy - 14:31 14/07/2021

(TN&MT) - Thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu Quy hoạch đặt ra là phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của thành phố về vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược là thành phố cảng…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố mới đây đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch thành phố có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Đồng thời, sẽ loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, đây cũng là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển KTXH, kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội… Theo quan điểm lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 – 2025; Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.

Hội nghị trực tuyến về việc triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, việc lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1412 phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện lập quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Quy hoạch. Đặc biệt, quy hoạch thành phố được triển khai lập trong khi quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng cũng đang trong quá trình triển khai lập, nên dự kiến việc xác định quan điểm, mục tiêu phát triển và bố trí không gian trên địa bàn sẽ gặp khó khăn do các ngành vẫn chưa hoàn thiện được quy hoạch ngành quốc gia. Cùng với đó, đây cũng là lần đầu tiên triển khai công tác lập quy hoạch thành phố theo phương pháp tích hợp với nhiều nội dung mới, vừa mang tính tổng quát, vừa mang tính cụ thể, trong khi việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch chưa đầy đủ, quy định tại các văn bản hướng dẫn dưới Luật vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo sự thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch.

Tại hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của các Sở, ngành, địa phương thành phố về kế hoạch triển khai chi tiết, những vấn đề vướng mắc liên quan đến hướng dẫn quy định mới về quy hoạch trong quá trình lập quy hoạch thành phố, công tác phối hợp để quản lý tốt dự án lập quy hoạch…

Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố khẳng định, lập Quy hoạch thành phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tích hợp nhiều ngành và lĩnh vực, do đó các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia vào việc lập quy hoạch thành phố. Mục tiêu Quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của thành phố về vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược là thành phố cảng, xác định vai trò của biển, du lịch, dịch vụ cảng biển, phát triển công nghiệp, mở rộng không gian, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh của thành phố.... Đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có lộ trình phấn đấu năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, Hải Phòng phải có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu Châu Á.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay sau Hội nghị, tập trung triển khai các nội dung, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, nội dung lập quy hoạch. Các Sở, ban, ngành, các quận huyện phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu, các chương trình, đề án, nội dung đề xuất phương án phát triển của ngành, địa phương để tích hợp vào quy hoạch của thành phố; thực hiện các nhiệm vụ khảo sát.

Theo tiến độ, vào tháng 4/2022 UBND TP Hải Phòng sẽ trình Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  • Hải Phòng: Sẽ cải tạo bãi biển công cộng khu IV Đồ Sơn
    Du lịch - Phạm Duy - 19:20 06/07/2021
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu cải tạo bãi biển công cộng khu IV, Khu du lịch Đồ Sơn nhằm hỗ trợ giảm áp lực du khách tập trung quá đông tại các bãi tắm hiện có, đồng thời góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của Khu du lịch.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO