Hải Phòng: Triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Tài nguyên và Môi trường

Phạm Duy| 18/01/2021 15:07

(TN&MT) - Sáng ngày 18/1, ngành Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Tới dự hội nghị có ông Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực thành phố; Ông Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố.

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh đất nước và thành phố có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid 19 toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Dẫu vậy ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (TNMT) đã có những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh”, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Thuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, toàn ngành TNMT Hải Phòng trong năm 2020 đã bám sát các văn bản chỉ đạo của TW, Bộ TN&MT, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Sở TNMT đã sớm triển khai kế hoạch, chương trình hành động năm 2020, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi với trọng tâm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Tham mưu cho thành phố điều hành hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TNMT, ngăn chặn kịp thời vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm sai phạm. Tham mưu giải quyết trả lời các kiến nghị, chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề “nóng”, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và thành phố như: Giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn thành phố; tồn tại trong giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình/cá nhân tại các quận/huyện; ô nhiễm môi trường sống do hoạt động sản xuất tại khu - cụm công nghiệp do khai thác khoáng sản…

Các cá nhân, đơn vị nhận bằng khen và cơ thi đua của UBND TP

PCT Lê Anh Quân trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành thích xuất sắc

Cụ thể, về thể chế hóa chính sách pháp luật, ngành đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành nhiều quyết định quan trọng như: Phê duyệt bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024; Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai; Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Trình UBND thành phố để ban hành quyết định sửa đổi về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm cơ sở tình phí bảo vệ môi trường cho hoạt động khai khoáng trên địa bàn thành phố; Đề xuất thay thế quyết định về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

Về cải cách hành chính, Sở TNMT đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở sử dụng, khai thác Hệ thống phần mềm một cửa trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính một cách triệt để. 100% hồ sơ, văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên hệ thống phần mềm, rút ngắn thời gian giải quyết công việc đáng kể. Trong năm 2020, sở đã trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT trên địa bàn thành phố. Rà sát hoàn thiện các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với cơ chế một cửa đáp ứng quy trình xử lý công việc theo TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường giám sát trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao độ hài lòng của người dân. Trong năm 2020, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, thụ lý là 2.554 (tiếp nhận mới 2.013), đã giải quyết trả kết quả 2.079 hồ sơ, đang giải quyết 475 hồ sơ.

Đối với lĩnh vực đất đai, ngành TNMT đã trình UBND thành phố kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2020; Điều chỉnh quy hoạch đối với 7/7 huyện; Báo cáo UBND thành phố trình HĐND chấp thuận bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2021. Trình UBND thành phố quyết định giao đất cho 52 dự án với tổng diện tích 851,15 ha; cho thuê 11 dự án với diện tích 49,28 ha; thu hồi 07 dự án với diện tích 84,57 ha. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng 161.184,3 m2 đất.

Bên cạnh đó, ngành TNMT đã tích cực phối hợp với các quận, huyện để tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm mục đích đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi 2.324 ha của 114 tổ chức và 7.266 hộ gia đình, cá nhân nơi dự án đi qua để thi công các dự án, công trình trọng điểm đạt tiến độ.

Tổng kết lại, trong cả nhiệm kỳ 2016-2020, đã thu hồi 10.488 ha đất của 613 tổ chức và 53.916 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 10.988 hộ phải bố trí tái định cư để triển khai các công tình phát triển kinh tế-xã hội. Thu tiền sử dụng đất đạt 20.936 tỷ đồng, gấp 4,9 lần giai đoạn 2011-2015.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Sở TNMT đã trình UBND thành phố ban hành 74 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, trong đó có 06 quyết định để tính tiền thuê đất; 12 quyết định tính tiền sử dụng đất; 26 quyết định để tính tiền bồi thường và 30 quyết định để tính tiền khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Về việc đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Sở TN&MT đã cấp 88 GCN lần đầu cho các tổ chức, nâng tổng số đã cấp là 5854 GCN, đạt 84,8 % so với tổng số thửa đất cần cấp GCN. UBND cấp quận, huyện cấp 7.904 GCN đất ở lần đầu cho các hộ gia đình/cá nhân, nâng tổng số GCN đã cấp lên 521.489/544.364 GCN cần cấp (đạt 95,8%).

Trong lĩnh vực môi trường, ngành TNMT đã trình UBND thành phố phê duyệt 43 hồ sơ báo cáo đánh giá TĐMT. Cấp 52 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; rà soát và tổng hợp 395 báo cáo QTMT định kỳ, 445 báo cáo về công tác quản lý chất thải nguy hại, 23 báo cáo về công tác nhập khẩu phế liệu của các tổ chức, doanh nghiệp; Tiếp nhận và xử lý 23 hồ sơ phương án tiêu hủy phế phẩm, nguyên phụ liệu không đạt yêu cầu hoặc phế thải của các doanh nghiệp. Đặc biệt, ngành TNMT Hải Phòng đã tích cực tham gia xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

 

Các đơn vị trực thuộc ngành TNMT thành phố đăng ký thi đua

Đối với lĩnh vực khoáng sản, sở đã tham mưu UBND thành phố cấp 03 giấy phép khai thác khoáng sản cát; ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát các đơn vị đầu tư thực hiện các dự án khai đào, nạo vét trên địa bàn thành phố đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin TNMT, Sở TNMT cũng có những nỗ lực đáng ghi nhận khi đã duyệt 63 hồ sơ trích đo địa chính với diện tích 3.536.595,9 m2; Thẩm định hồ sơ và cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 07 tổ chức; Tham gia dự thảo bản đồ và bản mô tả các tuyến địa giới giữa Hải Phòng-Quảng Ninh; Hướng dẫn bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực TNMT do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Hoàn thiện xây dựng phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ, Viễn thám.

Lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TNMT đã thẩm định, trình UBND thành phố cấp 40 giấy phép xả thải vào nguồn nước, nâng tổng số đã cấp đến nay là 487 giấy phép, đạt 101,5% kế hoạch đề ra đến năm 2020. Trình cấp 17 giấy phép khai thác tài nguyên nước. Tập trung thực hiện các đề án điều tra, thu thập và xây dựng CSDL tài nguyên nước thành phố giai đoạn 1.

Còn đối với lĩnh vực quản lý biển, hải đảo và biến đổi khí hậu, ngành TNMT thành phố đã chủ trì và phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực nhân các sự kiện: Ngày Khí tượng thế giới 22/3; Ngày môi trường thế giới 05/6; Ngày Đại dương thế giới 08/06; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6. Cùng với đó, Sở TNMT đã tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch như: Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg về triển khai ứng phó sự cố tràn dầu; Kế hoạch hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 …

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo ngành TNMT cũng chỉ rõ còn nhiều những hạn chế cần phải khắc phục: Tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý. Cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư Kinh doanh. Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đảm bảo tiến độ. Một số vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai chưa được xử lý kịp thời, triệt để. Tình hình khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn.

Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dân sinh đang trở nên phức tạp. Hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa; tình trạng xả thải trộm gây ô nhiễm môi trường chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Ông Trần Văn Phương - Giám đốc Sở TNMT Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của PCT Lê Anh Quân, đồng thời phát biểu bế mạc hội nghị

Nguyên nhân của những hạn chế trên được chỉ ra là: Tính kế hoạch trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn thiếu chủ động do khối lượng công việc thường xuyên phải giải quyết ngày càng tăng (chiếm tỉ lệ 15-20% so với tổng số nhiệm vụ thành phố giao cho các sở, ngành). Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách của ngành và thành phố phải tập trung giải quyết ngay. Bên cạnh đó, phải dành nhiều thời gian để chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài từ nhiều năm trước. Thêm đó, biên chế công chức các phòng/đơn vị còn ít, chưa tương xứng với khối lượng nhiệm vụ phải đảm nhiệm. Tình trạng quá tải trong công việc khiến nhiều công chức dành phần lớn thời gian để giải quyết sự vụ, không còn nhiều thời gian để nghiên cứu làm ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu ban hành các quyết định quản lý.

Trong khi đó, ngành TNMT lại là ngành đa lĩnh vực, quản lý 08 lĩnh vực chuyên ngành, nhiều vấn đề phát sinh thực tế chưa được quy định trong Luật hoặc chưa kịp thể chế hóa, có sự xung đột giữa các Luật chuyên ngành dẫn tới khó thống nhất quan điểm trong quy trình tham mưu giải quyết với các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020, ngành TNMT sẽ bám sát chủ đề năm 2021 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Theo đó, Sở TNMT xác định mục tiêu tổng quát năm 2021 là: Tăng cường kỷ cương hành chính; Tích cực tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật để tạo bước đột phá trong quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển xanh – bền vững thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO