--Quảng cáo---

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng – chống cháy rừng

Môi trường - Phạm Duy - 16:21 14/07/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13/7/2020 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và người dân sống gần rừng ngày một nâng lên, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại ngày càng giảm, tuy nhiên, tình trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương.

Cháy rừng tại núi Trà Phương thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy ngày 20/5/2020

Trên cơ sở báo cáo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới, tình hình thời tiết tai Hải Phòng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng và nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững môi trường sinh thái tại địa phương; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ngày 13/7/2020 đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm các Văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND thành phố.

UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý và bảo vệ rừng, xác định công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại các địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường hoạt động tuyên truyền.

Tổ chức kiểm tra các chủ rừng về việc xây dựng thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa trong mùa hanh khô. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, kiểm tra, tổ chức các phương án phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...

Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và các chủ rừng có trách nhiệm quản lý bảo vệ diện tích rừng được giao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO