Hải Dương: Tạm dừng hoạt động giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lao động… để chống dịch

Tin & ảnh: Phạm Hoàng | 15/08/2020 12:04

(TN&MT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa cho phép học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học từ ngày 14/8/2020 đến khi có thông báo đi học lại. Thực hiện cách ly theo đúng quy định tại Quyết định số 2332/QĐUBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở ngoài địa bàn thành phố Hải Dương:  UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid -19; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Kích hoạt toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đã xây dựng và thực hiện tại đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học hay đi học trở lại hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế. Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh cùng Ban chỉ đạo Phòng chống Covid - 19 tỉnh Hải Dương họp chỉ đạo phòng chống dịch 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của đơn vị, thường xuyên nắm bắt tình hình và hàng ngày báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Dạy nghề, điện thoại 0220.3850534, email: daynghehd@gmail.com).

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng các hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm, Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khác căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh quyết định tạm dừng hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế. Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như mở các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020./

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Tạm dừng hoạt động giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lao động… để chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO