Hà Nội “thúc” tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Thanh Tùng| 22/07/2022 11:26

(TN&MT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 21/7/2022 về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao, thường xuyên, liên tục để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân.

12.jpg
Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố từ đầu năm đến ngày 30/6/2022 đạt 10.777 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố từ đầu năm đến ngày 30/6/2022, đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch giao, trong đó, cấp Thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách Thành phố hỗ trợ) đạt 23,4% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP và UBND TP.

Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, theo quy định sẽ chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2022, nhưng đến 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân cũng rất thấp: Đối với ngân sách cấp Thành phố, mới giải ngân được 109,3 tỷ đồng, đạt 8,76%. Đối với ngân sách cấp huyện, giải ngân được 342,7 tỷ đồng, đạt 24,33%.

Chính vì vậy, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là nhiệm vụ chính trị, cấp bách cần phải quan tâm, thực hiện trong 6 tháng cuối năm theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP.

Trong Chỉ thị, UBND TP yêu cầu, ngoài thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm; tăng cường hoạt động một cách quyết liệt và thực chất hơn của 6 Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. UBND TP yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành TP, các chủ đầu tư dự án cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tăng cường tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND Thành phố về “Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội”.

UBND TP giao các chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội “thúc” tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO