Hà Nội chính thức thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Hải Ngọc| 01/07/2021 09:25

(TN&MT) - Từ ngày 1/7, TP. Hà Nội bắt đầu chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Một góc Hồ Gươm. Ảnh: Lê Khanh

Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Để triển khai hiệu quả, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Trong đó, có nhiều quy định phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị...

Đó là, biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Để triển khai chương trình này, theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ngành, đơn vị của Thành phố đã ban hành đầy đủ các văn bản để tổ chức thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/7/2021. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội thuận lợi, thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Ngày 12/4/2021, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, phân công nhiệm vụ các Sở, ngành, các quận và thị xã Sơn Tây để đảm bảo các điều kiện thực hiện thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2021.

Đến cuối tháng 6/2021, thành phố Hà Nội và các Sở, ngành, UBND các quận và thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng Kế hoạch. Cụ thể, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Thành phố cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai một số nội dung về tài chính - ngân sách khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Hướng dẫn nội dung Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức Tư pháp-Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu UBND phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Bộ Tư lệnh Thủ đô ban hành Hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Công an Thành phố hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo xây dựng cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp với UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn quận, thị xã, trên địa bàn các phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn về việc chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Công chức cấp xã ở phường thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, đến thời điểm này, các cấp, ngành, các quận và thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch của UBND thành phố, quyết tâm thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chính thức thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO