Gốc của khát vọng là ở Nhân dân

Phương Anh| 29/07/2021 10:48

(TN&MT) - Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng chính là đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân là gốc của khát vọng. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã chính thức khép lại với việc hoàn thành nhiều nội dung quan trọng tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Một trong những nội dung đó là Quốc hội tập trung kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của cơ quan Nhà nước.

Một trong những nội dung đó là Quốc hội tập trung kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của cơ quan Nhà nước. Đây là những gương mặt xuất sắc sẽ gánh vác vai trò lớn chèo lái con thuyền kinh tế - xã hội đất nước vượt qua phong ba bão táp, qua thác ghềnh để đi tới những thành công mới.

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhìn vào tiến trình phát triển, Quốc hội hôm nay là tập hợp có tổ chức của những đại biểu xuất sắc, am hiểu luật pháp, tuyệt đối trung thành với lợi ích của nhân dân; toàn tâm, toàn chí lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại có tầm chiến lược, đưa đất nước hội nhập và phát triển.

Quốc hội mạnh, Chính phủ liêm chính, kiến tạo, năng động là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phát triển hòa bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, tự do và hạnh phúc. Hai tiếng Việt Nam được nhắc đến với niềm tin và cảm phục của cộng đồng quốc tế. Chúng ta là đối tác đáng tin cậy, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, điều kiện thuận lợi cho hội nhập và phát triển. Có thể nói, chưa khi nào đất nước có sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối nội, đối ngoại nhịp nhàng, uyển chuyển như ngày nay.

Cơ đồ ấy là nền tảng để Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua đặt ra mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

 

Trong giai đoạn đất nước tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường phải không ngừng được bồi đắp, phát triển. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại…”

Chính vì vậy, khát vọng phát triển đất nước càng có môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy. Với phương châm nhất quán “dân là gốc”, khát vọng ấy không chỉ từ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, hành động của Chính phủ mà quan trọng là phải được nuôi dưỡng, phát huy từ chính cội nguồn sức mạnh nhân dân.

Thực tế, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng mạnh không phải đến bây giờ chúng ta mới đặt ra, mà đã hình thành, phát triển đồng hành với chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ hàng nghìn năm. Đó cũng là biểu hiện sinh động gốc của khát vọng. Tiếp nối giống nòi, kế thừa và phát huy tinh thần, khát vọng của tiên tổ, ông cha, ngày nay, chúng ta có bổn phận đưa khát vọng ấy lên một tầm cao mới, phù hợp với xu thế thời đại và điều kiện, vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

Trước mắt, còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống dân tộc, sức mạnh đoàn kết triệu người như một “kết lại thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ” của nhân dân ta, chúng ta kỳ vọng Việt Nam một lần nữa lại làm nên những điều kỳ diệu.

Và quan trọng hơn chính là tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến từ mỗi công bộc của nhân dân, sự thôi thúc mạnh mẽ từ các các cấp, ngành địa phương… để tập hợp lòng dân thành một khối thống nhất ý chí và hành động, đây chính là cách để đưa khát vọng phát triển đất nước đến từng người dân, từng cơ sở.

Nước mạnh, dân giàu là thế!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gốc của khát vọng là ở Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO