--Quảng cáo---

Giao ban trực tuyến công tác thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Trong nước - Thúy Hằng - 18:12 08/09/2020

(TN&MT) - Ngày 8/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngày 8/9.

Đạt nhiều kết quả quan trọng sau 8 năm triển khai

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513) sau 8 năm thực hiện và gần 2 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả giữa các Bộ, ngành và các địa phương, đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi sự tập trung cao độ của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, thực hiện Dự án 513, đến hết tháng 8/2020, Bộ đã cung cấp bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000, đường biên giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 55/63 tỉnh, thành phố. Đến hết tháng 8/2020 đã khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định địa giới hành và phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ ban hành 7 Nghị quyết giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại.

Kịp thời ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đối với các tỉnh, thành phố, đến hết tháng 6/2020, có 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nộp sản phẩm để Bộ TN&MT kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; trong đó sản phẩm của 13 tỉnh, thành phố đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia.

 Từ tháng 3/2014, Bộ đã bàn giao bộ bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000 đã được chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính, mốc địa giới, điểm đặc trưng được thực hiện theo Chỉ thị 364/CT cho 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả bàn giao đã đáp ứng kịp thời cho các địa phương triển khai thực hiện các hạng mục công việc tiếp theo của Dự án 513 tại địa phương; hoàn thành biên tập 255 mảnh bản đồ nền tỷ lệ 1:50.000 và 10 mảnh bản đồ nền tỷ lệ 1:250.000 phủ trùm vùng biển Việt Nam từ bờ biển ra đến đường cơ sở Lãnh hải phục vụ triển khai xây dựng phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam. Các bộ bản đồ này đã được sử dụng để thực hiện phương án phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Từ năm 2015, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng tổ chức làm điểm xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển tại tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, đã xây dựng các nguyên tắc phân định ranh giới trên biển, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các địa phương có biển trước khi triển khai đồng thời cho các tỉnh, thành phố có biển; xây dựng phương án phân định ranh giới hành chính trên biển cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 28 tỉnh có biển trển bộ bản đồ địa hình đáy biển.

Phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát thực địa, thống nhất với các địa phương các phương án phân định ranh giới hành chính trên biển cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đến nay, đã có 21/27 tuyến cấp tỉnh được các địa phương thống nhất (6/27 tuyến cấp tỉnh chưa thống nhất do địa phương còn có quan điểm khác nhau);

Đã hoàn thành phương án phân định ranh giới quản lý biển, đảo của 129 đơn vị hành chính cấp huyện (không tính các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Phú Quý, Côn Đảo); Đã hoàn thành phương án phân định ranh giới quản lý biển, đảo của 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Từ năm 2017 đến tháng 8/2020, đã thực hiện kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp Dự án 513 của 38 địa phương.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tại Hội nghị, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đồng thời nêu khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án 513 dẫn đến tình trạng chậm tiến độ tại các địa phương. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn một số khó khăn như việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, hiện còn có 16/63 tỉnh, thành phố chưa kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật; 9/63 tỉnh đang kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật; 25/63 tỉnh vẫn đang sửa chữa hoàn thiện sản phẩm; 50/63 tỉnh chưa triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính do chưa có dữ liệu. Đối với công tác này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa thông tin, Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các địa phương để tổ chức kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính sau khi địa phương hoàn thành gửi về Bộ.

Đối với vướng mắc tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bắc Kạn và Tuyên Quang, Bộ TN&MT đã xuống địa phương làm việc, khảo sát và có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị, về các vướng mắc liên quan đến nội dung và triển khai địa giới hành chính trên thực địa, các địa phương nên ngồi lại và cùng thống nhất. Liên quan tới nội dung về đề xuất kéo dài thời gian thực hiện đề án 513, Thứ trưởng cho hay, hiện nay Dự án cơ bản hoàn thành, nhưng hiện còn liên quan đến kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được giải quyết do ảnh hưởng dịch Covid – 19. Trong thời gian tới, Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố còn lại.

Bộ cũng sẽ triển khai xác định địa giới hành chính trên thực địa tại 2 khu vực giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ; 1 khu vực giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ, Bộ TN&MT đã giao cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai vào ngày 15/9/2020 và hoàn thành theo đúng kế hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ đề ra.

Phối hợp với Bộ Nội vụ thống nhất với các địa phương về phương án xác định ranh giới hành chính trên biển của 6 tuyến cấp tỉnh tại các vị trí còn có quan điểm khác nhau để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Căn cứ kết quả phê duyệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ ranh giới quản lý hành chính trên biển để bàn giao cho địa phương.

Tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính của 50 tỉnh, thành phố sau khi các địa phương thực hiện xong việc lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được Bộ Nội vụ thẩm định, quyết định công nhận sản phẩm.

Cũng tại Hội nghị, Bộ TN&MT kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung nội dung hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 43/63 tỉnh, thành phố thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai trong giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

Đối với các tỉnh, thành phố đã được Bộ Nội vụ thẩm định có Quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục thực hiện chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo quy định.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa được Bộ Nội vụ thẩm định liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ thực hiện lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp cho phù hợp với thực tế quản lý hiện nay.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với Bộ TN&MT hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển; Bộ TN&MT sớm hoàn thành kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Từ tình hình thực tế trên, đặc biệt là việc bổ sung nội dung hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 43/63 tỉnh và 50/63 tỉnh phải xây dựng cơ sở dữ liệu sau khi các địa phương hoàn thành việc lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, Bộ TN&MT đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2023.  


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO