Đồng Nai: Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và bảo vệ môi trường

Tường Tú| 06/10/2022 09:30

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội; đồng thời, tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời xử lý

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 9 tháng năm 2022, công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nền nếp, khẳng định vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống, xã hội của tỉnh. Sở TN&MT đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án; quan tâm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn về công tác này đối với các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

“Sở TN&MT tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về TN&MT; đồng thời, kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa tỉnh, huyện và phát triển đến xã; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển dịch vụ công về lĩnh vực TN&MT, từ đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai”.

Ông Đặng Minh Đức -

Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai

Trong đó, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tổng hợp, báo cáo tiến độ Dự án theo định kỳ; tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn xử lý một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT đạt so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã chủ động theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành về việc xử lý tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; đường Vành đai 3; các dự án trọng điểm, Dự án Cảng HKQT Long Thành; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cầu Phước An trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; công trình cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - TP.HCM...

Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục duy trì, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan đến công tác định giá đất cụ thể, đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định; đồng thời, kịp thời rà soát, xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính, bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt, đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục vận hành các trạm quan trắc tự động và thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng quan trắc nước mặt trên các sông, hồ nội tỉnh, quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu công nghiệp, quan trắc chất lượng nước dưới đất, quan trắc chất lượng không khí tại các khu công nghiệp, khu vực giao thông và quan trắc nền không khí khu vực triển khai thực hiện dự án Cảng HKQT Long Thành. Qua đó, đã kịp thời thông báo đến các địa phương về diễn biến chất lượng môi trường, thông báo và cảnh báo các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực hoàn thành

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Sở TN&MT sẽ gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 lấy ý kiến Hội đồng thẩm định; thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Đồng thời, Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai quyết định phân bổ chỉ tiêu đến đơn vị cấp huyện và năm Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Đồng Nai; gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Đồng Nai để Bộ TN&MT thẩm định.

5(2).jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóacủa tỉnh Đồng Nai

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh xây dựng phương án phân bổ khoanh vùng đất đai; tham mưu văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Bộ TM&MT để lấy ý kiến về phương án và theo dõi ý kiến của Bộ TM&MT, tiếp thu giải trình để hoàn thiện phương án này; xây dựng, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 đối với 2 Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023.

Sở TN&MT lập thủ tục trình UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi đất giao thông trong ranh giới dự án Cảng HKQT Long thành; giao đất cho Cảng vụ Hàng không khi UBND huyện Long Thành có văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp với UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất giao thông, sông suối, thủy lợi trong ranh giới dự án; hoàn thành dự thảo, trình thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 10 ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để duy trì các chỉ tiêu về môi trường đã đạt được theo Nghị Quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng thời, theo dõi các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh thực hiện triển khai các hạng mục xử lý chất thải sinh hoạt; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc phân loại rác tại nguồn; hoàn chỉnh Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, báo cáo hồ sơ sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU theo ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai, hoàn thành và báo cáo tổng kết đối với 3 nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực tế tại cơ sở; triển khai các bước tiếp theo đối với 2 nhiệm vụ về lập báo cáo chuyên đề, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai; đánh giá hiện trạng các trạm quan trắc tự động so với yêu cầu kỹ thuật của các trạm quan trắc tự động nước mặt theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và đề xuất theo quy định; thẩm định, trình phê duyệt các thủ tục môi trường; triển khai các hoạt động truyền thông về môi trường theo kế hoạch.

Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Đồng Nai xin chấp thuận chủ trương và xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện đối với 2 nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2023 và đề xuất các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2023 và đề xuất các quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO