--Quảng cáo---

Đồng Nai: Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Ngành TN&MT - 23:15 24/06/2018

(TN&MT) - Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai vửa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý Nhà nước về TN&MT 6 tháng đầu năm 2018.

Duc 1
Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, bên cạnh các nhiệm vụ lớn, trọng tâm theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định cũng như Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành TN&MT, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Theo đó, đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, như: hoàn thành xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà nước; lập thủ tục môi trường đối với dự án; triển khai một số nội dung liên quan đến kiểm đếm đất cao su; họp Hội đồng thẩm định đề cương báo cáo nghiên cứu khả thi...

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 5010 ngày 21/5/2018 về việc các nội dung còn lại cần thực hiện để kết thúc dự án Tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Theo đó, đã chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ để các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện. Hiện Sở TN&MT đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

Ngoài ra, hoàn thành trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2020; hướng dẫn các huyện thực hiện công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; hoàn thành rà soát, xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến đất nông trường, lâm trường, đất tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Đồng Nai đã triển khai đồng bộ, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm giảm thiểu, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Trong đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 3575 ngày 12/4/2018 về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018; xây dựng kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Song song đó, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2017, Sở TN&MT Đồng Nai đã kiểm tra 37/37 cơ sở chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đến nay, còn 16 cơ sở chưa xây dựng hệ thống, Sở TN&MT đang mời các đơn vị lên làm việc, đối thoại liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Riêng đối với công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch hoặc triển khai thực hiện đột xuất. Theo đó, đã triển khai thực hiện 12 cuộc thanh tra và 36 đợt kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 18 trường hợp với tổng số tiền là 950 triệu đồng.

duc2
Quang cảnh Hội nghị

Ông Đặng Minh Đức cho hay: Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường nói riêng và TN&MT nói chung. Cụ thể, đối với các trường hợp hết hạn thuê đất, Sở TN&MT tổng hợp danh sách 115 trường hợp để kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, cho chủ trương chung để xử lý các trường hợp nêu trên hoặc tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất phương án xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với việc đánh giá sự phù hợp kế hoạch sử dụng đất khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất, đồng thời với thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, trong thời gian Bộ TN&MT chưa có hướng dẫn, Sở TN&MT Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Sở TN&MT được thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư khu dự án chưa được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với việc thu báo thu hồi đất, việc thông báo thu hồi đất đến từng người sử dụng đất có nhiều sai sót, nhầm lẫn phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm tiến độ dự án. Do đó, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, kiến nghị Bộ TN&MT sửa đổi quy định theo hướng là ban hành thông báo thu hồi đất chung cho toàn dự án; đồng thời, điều chỉnh lại mẫu số 07 Thông báo thu hồi đất được quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Mặt khác, đối với công tác vận hành hệ thống chuyển thông tin đất đai - thuế điện tử, nhiều Chi cục Thuế vẫn chưa tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nhiều hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa ra thông báo thuế…. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, góp phần cải cách hành chính, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế nhanh chóng tiếp nhận, xử lý các hồ sơ trên hệ thống liên thông đất đai - thuế điện tử.

Riêng đối với công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, để có số liệu tổng hợp, đánh giá tổng thể công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh các địa phương tập trung thực hiện các nội dung theo yêu cầu, kết quả gửi về Sở TN&MT để tổng hợp. Đối với những địa phương đã có nhắc nhở nhiều lần nhưng chậm triển khai thực hiện, Sở TN&MT đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan để chấn chỉnh.

Hiện nay, các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh có nguồn thải trên 1.000m3/ngày đã thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai để theo dõi, giám sát. Đối với việc yêu cầu các doanh nghiệp có nguồn thải từ 200m3/ngày trở lên lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động hiện tại chưa có quy định, chỉ mang tinh khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Vì vậy, để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Sở TN&MT chỉ tập trung thực hiện giám sát, yêu cầu các đơn vị có nguồn thải trên 1.000m3/ngày lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động theo quy định tại Nghị định 38 của Chính phủ, Sau khi hoàn thành, Sở TN&MT sẽ tiếp tục rà soát, yêu cầu các đơn vị có nguồn thải từ 500m3/ngày trở lên lắp đặt, tiếp đến là các đơn vị có nguồn thải từ 200m3/ngày lắp đặt.

Song song đó, đối với những cơ sở có ngành nghề hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, như: chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản, nhuộm, thuộc da, xi mạ,… có lưu lượng xả thải từ 200m3/ngày trở lên, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ ưu tiên tập trung theo dõi, khuyến khích các doanh nghiệp lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động và kết nối về Sở TN&MT để giám sát, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO