Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường

TƯỜNG TÚ| 06/09/2022 17:23

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là tăng cường công tác thanh, kiểm tra về BVMT, từ đó, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Kiểm soát chặt nguồn thải

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác quản lý về BVMT và đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong đó, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn nguy hại và chất thải y tế đều đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra.

Bên cạnh đó, mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hoàn thiện với đầy đủ các thành phần môi trường, công tác quan trắc các thành phần môi trường được thực hiện và hoàn thành theo khối lượng công việc đã được phê duyệt, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng để có những biện pháp thích ứng phù hợp. Việc triển khai thực hiện dự án tổng thể về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học cũng đã được đẩy mạnh, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái ở mức ổn định.

5.1.jpg

Đồng Nai quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp nhằm kiểm soát chất lượng nước sau xử lý.

Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản kiểm soát lưu lượng nước thải và chất lượng nước thải từ các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các khu vực thường xuyên có khiếu nại, khiếu kiện của cử tri. Mặt khác, tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với các tỉnh có biện pháp kiểm soát khu vực giáp ranh như: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai đã tập trung cho công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chất thải, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý theo quy hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, khai thác khoáng sản, chăn nuôi..., góp phần hạn chế nguồn ô nhiễm môi trường. Các sở, ngành, địa phương cũng đã có sự quan tâm và phối hợp ngày một chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai và tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức BVMT với các hình thức đa dạng và phong phú, thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ các hoạt động giáo dục truyền thông, nhận thức của các cấp, các ngành và ý thức BVMT của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng đã có những chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực thúc đẩy công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với các nguồn nước thải lớn trên địa bàn tỉnh, như: các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có nguồn thải trên 1.000m3/ngày, Sở TN&MT Đồng Nai đã triển khai thực hiện giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, yêu cầu các đơn vị vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát, cảnh báo các trường hợp xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn để kịp thời khắc phục. Qua theo dõi ghi nhận của Sở TN&MT, về cơ bản, các cơ sở có nguồn thải lớn đã xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi thải ra môi trường.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực môi trường theo Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 6/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI). Cụ thể, thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 100% chất thải nguy hại, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, 100% chất thải rắn sinh hoạt; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, hoạt động hiệu quả, đạt yêu cầu theo quy định...

Đồng bộ các giải pháp

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được giao trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2022; tiếp tục tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT năm 2022 theo Chương trình Liên tịch được ký kết; triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án tổng thể về truyền thông nâng cao nhận thức BVMT; tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT.

5.2.jpg
Tỉnh Đồng Nai đã tập trung cho công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát nước thải sau xử lý của các khu công nghiệp và các doanh nghiệp xả thải theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; đôn đốc các chủ nguồn thải thuộc đối tượng lắp đặt quan trắc tự động nước thải khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt và truyền số liệu về Sở TN&MT để giám sát; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về BVMT; tăng cường theo dõi, giám sát các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường.

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khu xử lý nước thải, chất thải rắn tập trung tại các đô thị; thực hiện nhiệm vụ quan trắc các thành phần môi trường nhằm cảnh báo cho người dân địa phương về chất lượng môi trường sống và đề xuất các biện pháp khắc phục cho phù hợp; tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về thẩm định, phê duyệt các thủ tục môi trường; tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp và hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường đối với các dự án ưu tiên; tiếp tục rà soát các đơn vị sản xuất kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn về nước thải, khí thải và yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động và kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo quy định.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục chủ trì, phối hợp thực hiện Chương trình, Mục tiêu Ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh; xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đánh giá khí hậu Đồng Nai; tăng cường công tác BVMT trong khai thác, sử dụng tài nguyên; tổ chức thực hiện Dự án Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đề cương đã phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO