--Quảng cáo---

Đồng Nai: Sơ kết công tác quản lý ngành TN&MT 6 tháng đầu năm 2020

Ngành TN&MT - Tường Tú - 14:48 01/07/2020

(TN&MT) - Ngày 1/7, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ngành TN&MT Đồng Nai. Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tập thể Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT đã nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT.

Theo đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Đồng Nai; hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng 02 khu tái định cư (364,21ha) dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đạt 99% so với kế hoạch và đã bàn giao phần diện tích này để Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư; đồng thời, Sở TN&MT còn tổ chức thực hiện công tác định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; đặc biệt, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân đạt trên 95%...

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều chịu ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến các mặt đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, ngành TN&MT Đồng Nai đã chủ động xây dựng 03 kịch bản thực hiện nhiệm vụ để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 nên các nhiệm vụ cơ bản được triển khai đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai phát biểu chủ trì Hội nghị

Tuy vậy, vẫn còn một số nhiệm vụ của ngành chưa triển khai hoặc triển khai thực hiện nhưng tiến độ còn chậm. Cụ thể, công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường và một số hoạt động ngoại nghiệp đo đạc bản đồ phục vụ công tác quản lý Nhà nước… chưa triển khai hoặc tiến độ triển khai thực hiện còn chậm. Ngoài ra, nhiệm vụ triển khai thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đảm bảo theo mục tiêu Đề án phân loại rác tại nguồn - giai đoạn 2 đề ra.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đến nay vẫn chưa đạt tỷ lệ 100% theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai. Mặt khác, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Phương án đất công đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt và tiến độ lập, trình phê duyệt Phương án sử dụng đất đối với các khu đất thu hồi bàn giao địa phương quản lý tiến độ thực hiện còn chậm. Nguyên nhân là do các địa phương chưa thật sự quan tâm, theo sát chỉ đạo thực hiện; cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ có trường hợp năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai cho 02 tập thể Sở TN&MT Đồng Nai

Do đó, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng với đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và các địa phương tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá những nguyên nhân; đồng thời, đề xuất một số giải pháp hiệu quả, tối ưu để ngành TN&MT Đồng Nai tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Nhất là tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Sở TN&MT Đồng Nai và ngành TN&MT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Mặc dù, công quản lý về tài nguyên và môi trường thuộc lĩnh vực “nóng”, song Sở TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2020 cũng như của cả năm 2020, ông Võ Văn Chánh đề nghị Sở TN&MT Đồng Nai cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Sở TN&MT Đồng Nai cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở, đảm bảo bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai cho tập thể và các cá nhân Sở TN&MT Đồng Nai

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng từ hoạt động từ hoạt động khai thác khoáng sản từ cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân đến môi trường và sông Buông; phối hợp thực hiện quy hoạch tỉnh Đồng Nai để tham mưu quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản phù hợp quy định mới theo Luật Quy hoạch; triển khai thực hiện nhiệm vụ Lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ 05 huyện, thành phố.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết 14-NQ/TU năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai. Đặc biệt, tập trung thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp từ 15% trở xuống; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả; điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng hợp về chất lượng nguồn nước sông suối trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc tự động môi trường...

Dịp này, 02 tập thể của Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai, 06 tập thể Sở TN&MT Đồng Nai nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai, 01 tập thể và 26 các nhân Sở TN&MT Đồng Nai đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO