--Quảng cáo---

Đồng Nai: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý về tài nguyên và môi trường

Môi trường - Tường Tú - 09:10 01/03/2022

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đóng góp một phần quan trọng

Theo nhận định của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2021, toàn ngành TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: Trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

a1.-quan-ly-dat-dai.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, Sở TN&MT đã cùng ngành TN&MT tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Dầu Giây - Phan Thiết...

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng ngành TN&MT kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan đến công tác định giá đất cụ thể, đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định. Đồng thời, hoàn thành xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; hoàn thành rà soát, góp ý các nội dung tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngoài ra, hoàn thành các chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải theo Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai; ban hành, triển khai các tài liệu, hướng dẫn về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thực hiện quan trắc chất lượng môi trường, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đến các địa phương nên đã giảm thiểu được các thiệt hại; hoàn thành nhiệm vụ Lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh uỷ Đồng Nai về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong năm 2022, Sở TN&MT sẽ tập trung xây dựng phần mềm quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tiếp tục thực hiện dự án quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý đất đai một cách chặt chẽ, khoa học và hiện đại; phục vụ tích cực cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn. “Những kết quả nổi bật trong năm 2021 trên của ngành TN&MT Đồng Nai đã đóng góp một phần quan trọng cho nguồn ngân sách Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới” - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho hay.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng: Trong năm 2022, ngành TN&MT Đồng Nai tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ cùng các sở, ban, ngành và các địa phương đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội để quản lý chặt chẽ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương để giải quyết nhiệm vụ, định kỳ tổ chức làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý ngành; thường xuyên liên hệ, làm việc trực tiếp với các đơn vị chuyên môn của Bộ TN&MT để được hướng dẫn, xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương.

a2.-kiem-soat-nuoc-thai.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục phối hợp kiểm soát tốt nước thải phát sinh từ các khu công nghiệp trên địa bàn

Hiện tại, tình trạng “phân lô, bán nền” và các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có giảm, nhưng có thể sẽ tái diễn, bùng phát tại một số địa phương. Do đó, trong năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ bổ sung vào chương trình thanh tra công tác quản lý về nội dung này. Kết quả thực hiện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh các sai phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm về đất đai trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã có hiệu lực từ 1/1/2022, Sở TN&MT cần kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung phải thực hiện theo đúng quy định, nhất là khi có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành... nhằm triển khai thực hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022; tiếp tục phối hợp tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ môi trường đến toàn thể cộng đồng dân cư, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Song song đó, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Quyết định số 10 ngày 22/2/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thực hiện các công trình, dự án đúng thời gian, tiến độ.

Trong năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính phải nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và cá nhân; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục đất đai, môi trường.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 15125 ngày 6/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để răn đe, kể cả tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, Sở TN&MT sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để có kế hoạch bổ sung quy hoạch, phân kỳ khai thác khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh trong thời gian tới.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục giám sát chặt chẽ các cơ sở, doanh nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao để không phát sinh thành “điểm nóng” về môi trường; phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tốt nước thải phát sinh từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO