--Quảng cáo---

Đồng Nai: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Ngành TN&MT - Tường Tú - 10:06 11/08/2022

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, bảo vệ môi trường... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết quả nổi bật

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong thời gian vừa qua, Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng ngành TN&MT nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT, từ đó góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và sự hài lòng của người dân địa phương.

Theo đó, công tác quản lý đất đai ngày càng được quan tâm, khẳng định vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống xã hội; Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án; quan tâm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn đối với các công trình dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

5-2-.jpg

Giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực TN&MT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất để triển khai các dự án; đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai để tránh lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi. Cụ thể, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các Quyết định giao đất 1 trường hợp với diện tích hơn 5.251m2, cho thuê đất 2 trường hợp hơn 834.852m2, chuyển mục đích sử dụng đất 1 trường hợp hơn 7.599m2, thu hồi 5 khu đất với tổng diện tích hơn 300.010m2.

Song song đó, Sở TN&MT còn hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra; chủ động giám sát, theo dõi việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao, các khu công nghiệp trên địa bàn. Việc thực hiện phân loại rác tại nguồn đã có sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn ngành TN&MT. Công tác quan trắc chất lượng môi trường được nâng cao về chất lượng, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đến các địa phương nên đã giảm thiểu được các thiệt hại.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã kịp thời xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính, bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành TN&MT, nhất là đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn đối với hồ sơ tổ chức và cá nhân đều đạt trên 97%.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Đồng Nai đã tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 172 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là hơn 19,7 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành 30 Quyết định với tổng số tiền phạt là hơn 17,7 tỷ đồng.

Giải pháp hiệu quả

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ có những giải pháp hiệu quả và tập trung thực hiện để xử lý những tồn tại, thiếu sót, nhất là khắc phục ngay những nguyên nhân chủ quan; tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các sở, ngành, địa phương; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý công việc. Trường hợp không thống nhất được các vấn đề cần xử lý, Sở TN&MT sẽ kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

5-1-.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính về TN&MT, nhất là phải nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và cá nhân; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đặc biệt, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường...

Ông Đặng Minh Đức -

Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai

Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT liên quan đến lập phương án phân bổ khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai; xây dựng phương án phân bổ khoanh vùng đất đai; tham mưu văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Bộ TN&MT lấy ý kiến về phương án; theo dõi ý kiến của Bộ TN&MT và tiếp thu giải trình để hoàn thiện phương án này.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tập trung hoàn thành lập thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất theo Kế hoạch năm 2022; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc nộp tiền trúng đấu giá và hoàn chỉnh hồ sơ cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất để bàn giao mặt bằng cho người trúng đấu giá theo quy định hiện hành; tập trung hoàn thành thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì chỉ tiêu về môi trường đã đạt được theo Nghị Quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai, trong đó, theo dõi các khu xử lý chất thải thực hiện triển khai các hạng mục xử lý chất thải sinh hoạt; theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc phân loại rác tại nguồn; tổ chức các lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật này; hoàn thiện Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tham mưu xây dựng báo cáo năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiếp tục tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đối với nhiệm vụ Đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng từ hoạt động của cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân đến môi trường và sông Buông, Sở TN&MT gửi lấy ý kiến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước và tổng hợp các góp ý, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị tiếp nhận trong kỳ, đơn còn tồn kỳ trước chuyển qua; xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản nếu phát hiện thông qua công tác thanh, kiểm tra; tiếp tục tổ chức tiếp công dân theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO