Đồng chí Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Mỹ Bình | 18/11/2022 13:41

Sáng 18/11, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Yên, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện các thủ tục bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, cho biết: “Thực hiện chủ trương về công tác cán bộ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động, phân công và giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh Phú Yên bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 2026.

Để kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

h1(2).jpg
 Đồng chí Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Tờ trình của HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tạ Anh Tuấn, HĐND tỉnh đã thực hiện các thủ tục bầu. Theo đó, các đại biểu đã tiến hành thủ tục bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần dân chủ, tập trung, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất bầu đồng chí Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 48/48/50 đại biểu (tỉ lệ 96% so với tổng số đại biểu).

h2(1).jpg
Đồng chí Tạ Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới 

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng chí Tạ Anh Tuấn cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban cán sự đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; đồng chí Bí thư tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân trong tỉnh; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh, của TAND và Viện KSND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO