Đốc thúc giao mặt bằng cho dự án đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2

Đình Tiệp| 08/09/2020 06:43

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừ có thông báo cho các địa phương liên quan phải bnf giao mặt bằng dự án Đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện lưới quốc gia trong tháng 9/2020.

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành xác định công tác GPMB dự án Đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia qua địa bàn tỉnh Nghệ An là dự án trọng điểm, cần sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 9/2020.

Về các kiến nghị của chủ đầu tư và các địa phương, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xác định loại đất để áp giá bồi thường (kiến nghị của UBND huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai) do chồng chéo nhiều loại bản đồ khác nhau, các hộ dân sử dụng đất từ trước đến nay không tranh chấp, hiện trạng trồng cây keo. Giao UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND thị xã Hoàng Mai chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trạng thực tế đang sử dụng và Bản đồ trích đo hiện trạng của Sở TN&MT Nghệ An duyệt ngày 18/4/2019 để xác định đúng loại đất, làm cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia đoạn qua thị xã Thái Hòa

Về hỗ trợ cây rừng, cây lâu năm thuộc diện tích xen kẹp giữa hai đường dây dẫn điện giao UBND các huyện, thị xã Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai, Thái Hòa và Chủ đầu tư kiểm tra thực tế, thực hiện bồi thường theo quy định tại Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 14/2020/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ.

Đối với các kiến nghị liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh nghệ An giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Công thương, Tài chính, UBND TX Hoàng Mai, huyện Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa thực hiện các nội dung liên quan đối với tài sản trên đất của từng hộ dân cụ thể tại các địa phương.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng quan tâm, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng của các địa phương để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. UBND các địa phương: TX Thái Hòa, TX Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và huyện Nghĩa Đàn tập trung rà soát thủ tục, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ.

Được biết, đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia là dự án quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Tại tỉnh Nghệ An, tuyến đi qua địa bàn 4 huyện và 02 thị xã, với chiều dài 23,35km, gồm 02 tuyến đường dây, 123 vị trí móng cột.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốc thúc giao mặt bằng cho dự án đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO