--Quảng cáo---

Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Môi trường - 00:00 04/12/2017

(TN&MT) -Theo quy định của Bộ TN&MT về quy chế tổ chức và hoạt động Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020” (BĐKH/16-20), quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có điều chỉnh về: mục tiêu, thời gian, nội dung, sản phẩm, kinh phí thì tổ chức chủ trì phải gửi kiến nghị bằng văn bản về Bộ TN&MT qua văn phòng Chương trình.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo quy định của Bộ KH&CN tại Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước. Vụ KH&CN (Bộ TN&MT) sẽ chủ trì, phối hợp với Ban chủ nhiệm và các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt các điều chỉnh này theo quy định.

Về nội dung này, Th.S Lê Đình Hanh, đại diện Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (Bộ KH&CN) lưu ý một số trường hợp. Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì được chủ động điều chỉnh nội dung nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình; không được phép điều chỉnh têm, mục tiêu và sản phẩm của nhiệm vụ

Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán một phần, tổ chức chủ trì được chủ động: Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết (lưu ý sau khi thay cần có văn bản báo cáo Bộ chủ trì); điều chỉnh, bổ sung cá nhân tham gia nghiên cứu (lưu ý cần có sự đồng thuận của các cá nhân được thay thế); điều chỉnh nội dung, thời điểm và thời gian tổ chức đoàn công tác nước ngoài; điều chỉnh dự toán kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước nhưng không được giảm tổng kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước đã được phê duyệt.

Những nội dung điều chỉnh cần đề nghị với Bộ chủ trì (Bộ TN&MT) bao gồm: tên, mục tiêu, sản phẩm, nội dung nhiệm vụ; kinh phí; thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ; gia hạn thời gian thực hiện 1 lần/nhiệm vụ; điều chỉnh quốc gia đến và số lượng người tham gia đoàn công tác nước ngoài; mua sắm thiết bị, máy móc; cùng một số điều chỉnh khác do Bộ trưởng Bộ TN&MT đề xuất.

V. Huyền

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO