--Quảng cáo---

Điện Biên: Tăng cường quản lý tài nguyên nước dưới đất

Tài nguyên - 00:00 20/07/2017

(TN&MT) – Tỉnh Điện Biên vừa có kế hoạch số 2016/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới  đất.

ĐVTN Điện Biên tham gia dọn rác bảo vệ nguồn nước trên sông Nậm Rốm
ĐVTN Điện Biên tham gia dọn rác bảo vệ nguồn nước trên sông Nậm Rốm

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất, cũng như việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Nhiều tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh khoan đào giếng, khai thác nước từ các mạch lộ nhưng không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; làm thủ tục, lập hồ sơ xin cấp giấy phép xin thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, không trám lấp giếng khoan, đào sau khi đã sử dụng hoặc bị hư hỏng. Hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chưa chú trọng tới việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất, xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước dưới đất.

Để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất nhằm bảo đảm khai thác lâu dài, bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất và thực hiện nghiêm các quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012, tỉnh Điện Biên yêu cầu các đơn vị chuyên môn, liên quan, các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến luật tài nguyên nước dưới đất tới mọi người dân, các tổ chức, cá nhân. Tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường các cấp về công tác khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất.

Giao Sở TN&MT đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cá nhân chưa có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ làm các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định; Xem xét và ưu tiên cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với những vùng chưa có hệ thống cung cấp nước sạch, khuyến khích sử dụng nước mặt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai thác, hành nghề khoan nước dưới đất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các Sở, ban, ngành, các địa phương cần nêu cao trách nhiệm bảo vệ nguồn nước dưới đất, như: Hạn chế việc cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước để tránh gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất; Có kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn để bảo vệ nguồn nước; Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn theo hướng phát triển giếng nước tập trung, giữ vệ sinh môi trường trên các sông, suối, kênh để bảo vệ nguồn nước dưới đất... 

Hoàng Châu

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO