Điện Biên: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai

Hoàng Châu| 12/06/2020 10:56

(TN&MT) - Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm gần đây cơ bản đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả, công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ðiện Biên Trần Văn Sơn kiểm tra thực địa điểm tái định cư Dự án Cảng Hàng không Ðiện Biên tại C13, phường Thanh Trường, TP. Ðiện Biên Phủ. Ảnh: Văn Tâm

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong việc lập quy hoạch sử dụng đất có những đổi mới thực hiện đúng theo yêu cầu của Luật Đất đai, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác quy hoạch. Đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ; Thông báo kết quả thẩm định và đề nghị UBND các huyện, thị hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay.

Báo cáo kết quả rà soát các quyết định, quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo tình hình triển khai tháo dỡ các công trình sai phạm Bãi đỗ xe tĩnh; Tình hình triển khai thực hiện “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020” tại Quyết định số 1892/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Góc phối cảnh Dự án đường 60m, TP. Điện Biên Phủ.

Việc thu hồi đất, giao đất, thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định, đúng đối tượng được giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai; Công tác thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã đáp ứng đúng tiến độ về thời gian yêu cầu. Thực hiện đúng theo các quy định chế độ chính sách hiện hành. Trong quá trình thẩm định đã hướng dẫn, xử lý kịp thời cho các đơn vị đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Điện Biên tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Rà soát hệ thống văn bản quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung; Nghiên cứu đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh vận dụng chính sách, pháp luật bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên.  

Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO