--Quảng cáo---

Điện Biên: Nâng cao hiệu quả công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính

Tài nguyên - Trần Sơn - 15:34 05/10/2020

(TN&MT) - Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám được ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tham mưu, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện. Qua đó góp phần giúp tỉnh Điện Biên hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các lĩnh vực tổ chức khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất lần đầu; tổ chức thực hiện xong nhiệm vụ điều tra xây dựng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn (2020 – 2024).

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo thời gian và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định; việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thường xuyên.

Dự án Thiết kế Quy hoạch 1/500 xây dựng Khu Trung tâm mới Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên thuộc Khu đô thị phía Đông Thành phố Điện Biên Phủ có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 304,39ha bao gồm 03 phân khu liền kề.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất được tổ chức công khai minh bạch, tạo được sự đồng thuận của các hộ dân có đất bị thu hồi, đảm bảo chính sách hỗ trợ giúp ổn định đời sống; trình tự thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của UBND tỉnh.

Việc đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức triển khai theo quy định và dựa trên nguồn lực thực tế của địa phương; đối với đăng ký đất đai, lập và quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, hàng năm Sở TN&MT đều có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện.

Về tài chính đất đai, giá đất, ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên đã chủ động phối hợp tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng quy trình trong việc xác định thu tiền sử dụng đất, thuê đất, định giá đất cụ thể, đôn đốc các chủ sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai được tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển, phân cấp nhiệm vụ tạo lập phát triển quỹ đất về UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện…

Ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên thực hiện tốt việc quản lý các tài liệu, tư liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Về đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính chính quy đối với tất cả các loại đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, ngành Tài nguyên và Môi trường luôn thực hiện tốt việc quản lý các tài liệu, tư liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Các tư liệu được lưu trữ tại các đơn vị chức năng đảm bảo đáp ứng đầy đủ việc cung cấp số liệu cơ bản phục vụ các công trình đo đạc bản đồ, nhằm xây dựng các bản đồ chuyên ngành trên cơ sở dữ liệu thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó giám đốc phụ trách Sở TN&MT tỉnh Điện Biên cho biết: Thời gian tới, Sở TN&MT Điện Biên tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, tổ chức thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về lĩnh vực đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội về chính sách, pháp luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện tốt công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai để nắm chắc quỹ đất phục vụ cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất, sử dụng đất sai mục đích. Tập trung xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, tránh để xảy ra điểm nóng..

  • Huyện Điện Biên (Điện Biên) đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đất đai
    Ngành TN&MT - Trần Sơn - 14:16 02/10/2020
    (TN&MT) - Những năm qua, huyện Điện Biên (Điện Biên) triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý, giúp người dân thuận lợi trong việc hoàn thiện các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO