Đề xuất thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Phương Hà| 27/02/2023 15:14

(TN&MT) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Trong đó, dự thảo quy định cụ thể về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Nhà nước và công ty con do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

1. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

a) Đối với dự án dầu khí thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư, trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và báo cáo thẩm định nội bộ của cơ quan đại diện chủ sở hữu về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu có văn bản chấp thuận doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

b) Trường hợp dự án dầu khí ở nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư thì Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư sau khi Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư;

c) Trường hợp dự án dầu khí ở nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư thì cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;

d) Trường hợp dự án dầu khí không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

01-1-.jpg

2. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này

a) Trên cơ sở báo cáo của người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận các nội dung liên quan để người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết và quyết định đầu tư đối với dự án dầu khí ở nước ngoài tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;

b) Hội đồng thành viên quyết định đầu tư đối với dự án dầu khí ở nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

c) Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư đối với dự án dầu khí ở nước ngoài của doanh nghiệp Nhà nước là công ty cổ phần;

3. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của công ty con do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

a) Đối với dự án dầu khí thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con, doanh nghiệp nhà nước (công ty mẹ) chấp thuận công ty con được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài làm cơ sở để công ty con ra quyết định đầu tư và hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài;

b) Trường hợp dự án dầu khí không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con quyết định đầu tư sau khi doanh nghiệp Nhà nước (công ty mẹ) chấp thuận công ty con được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

4. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này do nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

5. Cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh nội dung quyết định đầu tư ra nước ngoài và quyết định chấm dứt dự án dầu khí ở nước ngoài. Trường hợp điều chỉnh dự án dầu khí ở nước ngoài dẫn đến dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO